Archive for the ‘Somalias förbättrade säkerhetsläge’ category

Kollaps att vänta om invandringen fortsätter, enligt framstående ekonom

21 februari, 2013

fartyget

Assar Lindbeck kallas för ”svensk ekonomis nestor” och ledde den kommission som förde Sverige ur krisen i början av 90-talet. Idag ser han den stora invandringen som det kanske enskilt största problem som svensk ekonomi står inför.

– Sverige är inte rustat för en stor invandring, konstaterar professor Assar Lindbeck när han ombeds nämna problemen med dagens svenska ekonomi i en intervju med Ekonomiekot.

Lindbeck var ordförande för den så kallade Lindbeckkommissionen, som utsågs av regeringen 1992-1993 för att komma till bukt med den rådande ekonomiska krisen.

Nu spår han en framtida kollaps om den unikt stora invandringen får fortgå.

– Invandrarna är de som omedelbart drabbas av situationen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. Vi går mot en situation där kommunerna inte kommer att kunna hantera invandringen därför att de inte kommer att klara att ge bostäder och arbete åt invandrarna, säger Assar Lindbeck.

Migrationsminister Tobias Billström gjorde för ett par veckor sedan en liknande analys och pekade på att asylinvandringen är ohållbar och måste minskas. Han blev dock snart tillrättavisad av statsminister Fredrik Reinfeldt, som tillbakavisade Billströms påstående med argumentet att ”invandring berikar Sverige”.

Källa: nedanstående artiklar

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/156378?programid=178&t=261

http://www.friatider.se/%3Fp%3D109058

http://www.friatider.se/migrationsministern-dagens-asylinvandring-inte-hallbar

Gå in på nedanstående länk där det finns fakta på skattefria bidrag för invandrare samt ÄFS (äldreförsörningstöd för invandrare) som är skattefria och inte räknas som inkomst och som är högre än många svenska pensionärer får i bruttopension..kan detta vara rättvist?

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I nedanstående länk artiklar om Reinfeldt som går emot Billström i åsikterna om flyktingpolitiken.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/06/reinfeldt-gar-emot-billstrom/

I Norge menar man att man måste välja mellan välstånd och invandring, Norsk media kritiserar svensk medias politiska korrekthet som döljer verkligheten.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/02/16/norge-ingen-framtida-valfard-med-fortsatt-invandring/

SDU och Grön Ungdom möttes i duell om invandringspolitiken

9 februari, 2013

Ordförande för Sverigedemokratisk Ungdom, Gustav Kasselstrand mötte Björn Lindergre från Miljöpartiets ungdomsförbund, grön Ungdom, i en debatt om invandring och integration.

En lika hurtfrisk som naiv Lindgren fann sin överman i en lugn och verklighetsförankrad Kasselstrand. Varför Sverigedemokraterna passerat Miljöpartiet som Sveriges tredje största parti har man inte svårt att förstå när man ser detta. Det är idag många av Miljöpartiets gamla kärnväljare som inte känner igen sig i det språkrör för massinvandring som partiet har utveckliats till och som undrar var miljöfrågorna tog vägen.

Jag undrar hur Björn Lindegre kan påstå att vi har råd med att ta emot alla som vill komma till sverige, asylsökande, anhöriginvandring, då vi inte har råd med en bra sjukvård, och åldringsvård, skolor dras in i glesbyg, ambulanser, vårdcentraler, skolor m.m.

I nedanstående länk, finns fakta på skattefria bidrag för invandrare, ÄFS som är skattefritt och inte räknas som inkomst för invandrare, samt statistik över mottagna ensamkommande i olika länder i Europa.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Förstår inte Björn Lindegre att muslimer vill bo tillsammans med muslimer då de har samma religion.

Jag hoppas att Björn Lindegre och egentligen alla politiker sätter sig in i religionen islam.

Det var länge sedan det framställdes önskemål om särlagstiftning för muslimer i sverige.

Läs nedanstående artikel.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/muslimskt-forbund-kraver-egna-lagar

Jag undrar också om Björn Lindegre bor i ett invandrartätt område själv då han är så förjust i mångkulturen..

Ingen pratar om vad denna generösa asylpolitik kostar och anhöriginvandringen som inte har med flykt från ett land att göra,, men måste leva på skattefria bidrag i många fall livet ut.

Lindegre menar att motsättningarna mellan invandrare och svenskar beror på rasism…Jag menar att det finns omvänd rasism,, alltså
när de som kommer hit börjar bete sig fientligt mot svenskar,, ta t.ex. våldtäkter, råm misshandel m.m. Alla är ju naturlitvis inte så men det är ju ett faktum att våldsbrotten och våldtäkter m.m. ökat i takt med denna massinvandring.

Se nedanstående video där en man som bott i Irak, men flytt till Norge, berättar om Muslimska brödraskapet.

Lyssna även på en kvinna som flytt från Iran till sverige och vad hon anser om islam.

Lyssna även på iranien som flytt till sverige och som ringer ring P1 och framför önskemål om att få slippa
höra böneutrop från minareten i Sthlm där han bor.

GÅ IN PÅ NEDANSTÅENDE INLÄGG I LÄNKEN NEDAN, SOM INNEHÅLLER INTRESSANTA VIDEOINSLAG BL.A FRÅN
PROGRAMMET RING P1. FINNS ÄVEN VERSER UR KORANEN I NEDANSTÅENDE LÄNK.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/01/11/invandrare-for-sverigedemokraterna/

Dramatiskt förbättrad situation i Somalia

4 februari, 2013

Samtidigt som den mycket kostsamma bidragsinvandringen från Somalia slår nya rekord i Sverige hopas rapporterna om kraftigt förbättrade levnadsbetingelser i det tidigare krigshärjade landet. Nu bekräftar landets president och EU:s representant för utrikesfrågor vändningen i en debattartikel i SvD.

Det är Somalias president Hassan Sheik Mohamud och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton som i en artikel i SvD återigen lyfter fram Somalias förbättrade säkerhetsläge.

Källa: Nedanstående artikellänkar.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/somalia-har-chans-att-bli-forebild_7883564.svd

http://www.friatider.se/dramatiskt-forbattrad-situation-i-somalia

Gå in på nedanstående länk och läs om att Norge upprättar återvändande avtal för Somalier.

http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534

Att ta emot massor med anhöriginvandrare som i många fall måste leva på bidrag som är skattefria i resten av deras liv, kostar enorma summor för staten och det är ju skattebetalarna som får vara med och betala den notan.

Gå in på nedanstående länk och se fakta på skattefria bidrag för invandrare, samt ÄFS för invandrare som fyllt 65 år som är skattefria och räknas inte som inkomst.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/hur-har-sverige-blivit/

Arbetskraftinvandring är ju något helt annat när människor från andra länder kommer hit och har fått ett arbete så de kan försörja sig själva och bidraga med skattepengar till välfärden..


%d bloggare gillar detta: