Archive for the ‘STORA KOSTNADER FÖR STAFETTLÄKARE OCH SÄMRE VÅRD’ category

LANDSTINGSBYRÅKRATI-INGEN OMSORG OM PATIENTERNA

28 mars, 2014

Sjukvård1

ÅSIKTER Med vården menar landstingspolitikerna den stora byråkratiska apparaten med byggnader, administration och personal snarare än den omsorg som kommer den enskilde patienten till del. Dessa är sorgligt nog inte viktiga, snarare bortglömda, och inte heller kvaliteten på den vård som ges. Det är bara systemet som sådant som är intressant.

Det menar Johan Hambraeus, distriktsläkare och specialist i anestesi och smärtlindring, Smärtkliniken i Umeå.

Valrörelsen har börjat komma i gång och åter hör och ser man det eviga mantrat: ”Rösta på oss för vårdens skull”.

Länge trodde jag att man med det menade att man ville se till att patienterna skulle få en bra vård, men efter 20 års arbete inom vården i Västerbotten har jag äntligen börjat förstå att med vården menar man den stora byråkratiska apparaten med byggnader, administration och personal, inget annat.

Patienterna är inte viktiga och inte heller kvaliteten på den vård som ges utan det är bara systemet som sådant som är intressant.

Detta märks inte bara på det totala ointresse som finns när man försöker få diskutera vårdkvalitet och hur patienter bäst ska kunna bli hjälpta, utan det märks även på det sätt man ekonomiskt styr verksamheten.

Byggnader, it-system och andra mansdominerad verksamheter nollbudgeterar man, vilket på mer begriplig svenska innebär att kostnaden för dessa saker läggs ut som en opåverkbar kostnad på kliniker och mottagningar. Så när byggnadskostnaden ökar är enda möjligheten för kliniken att klara budgeten att man minskar på vårdpersonalen.

Men finns det då inte några politiska alternativ, någon som är intresserad av patienterna och innehållet i verksamheten? Man skulle önska det. På den sidan låter mantrat i stället: ”Vi måste öka valfriheten i vården”. Visst, det skulle kunna vara jättebra ifall man samtidigt ställde tydliga kvalitetskrav.

Men inte heller de politikerna verkar ha förstått att vården finns till för patienterna, och att allt borde vara inriktat på att patienterna ska få bästa vård.

En dålig verksamhet blir inte automatisk bättre om den bedrivs av att privat företag än om den bedrivs i offentlig regi. Men samtidigt måste man vara medveten om att det är minst lika oetiskt att det finns välbetald personal anställda inom landstinget som gör ett dåligt jobb och enbart skor sig med en bra lön som när ett privat företag låter ägarna sko sig genom att bedriva en dålig verksamhet!

Men låt oss i stället fundera på bra alternativ!

Tänk om politikerna – oberoende av parti – kunde tänka sig diskutera det de borde diskutera: Vilka kvalitetskrav ska vi ställa på vården? Vad ska vi kräva att patienterna i vårt område ska få för vård? Kanske skulle det till och med visa sig att man var ganska överens ifall man släppte sina politiska floskler och vågade diskutera dessa centrala och viktiga saker!

Börjar man diskutera vård på detta sätt är jag ganska övertygad om att man kommer upptäcka att för att nå dessa mål kommer viss verksamhet bäst bedrivas av landstinget själv och viss verksamhet – i likhet med alla de mansdominerade verksamheter man i dag lägger ut på entreprenad när det gäller fastigheter såsom byggen, reparationer med mera – bedrivs bäst av privata vårdgivare. Jag är helt övertygad om att kvinnor är minst lika duktiga som män på att bedriva en bra verksamhet!

Självklart ska det ställas tydliga och hårda kvalitetskrav på den verksamhet man bekostar – och uppfylls inte dessa kvalitetskrav ska verksamheten bli av med sin möjlighet att jobba med landstingsfinansiering oberoende om det är en privat eller en landstingsdriven verksamhet!

Kanske är det för mycket att hoppas på, att någon skulle vilja intressera sig för patienterna. För nu var det ju vården vi skulle diskutera och inte patienterna … Eller?

Källa: http://www.vk.se/1159753/politiken-glommer-patienterna

Mycket bra skrivet av denne läkare, bra att läkare slår larm om hur Landstinget sköts och att detta går ut över patienterna.

Man klagar ofta på att det saknas pengar för vård och omsorg, medan staten tar våra skattepengar och ger ut skattefria bidrag och andra skattefria förmåner till dem som inte betalar en krona i skatt.

Läs nedan om olika skattefria bidrag för invandrare, bland annat ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare som fyllt 65 år
och som är skattefritt och räknas inte som inkomst, med påföljd ännu fler skattefria förmåner.

Det lägsta beloppet som betalas ut för ÄFS bidragstagare är högre än vad många pensionärer med låg pension får ut i bruttopension.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Läs även dessa artiklar som handlar om våra generösa bidrag till invandrare.

http://www.friatider.se/forsakringskassan-invandrarnas-bidrag-ar-22249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst

http://www.friatider.se/sverigesugna-araber-fast-i-thailand

KOSTNADER FÖR STAFETTLÄKARE FORTSÄTTER ÖKA

26 november, 2012

Jag anser att detta med stafettläkarsystemet inte är bra.. de får mycket bättre betalt än andra läkare som är fast anställda och detta bidrar ju till att det inte är så lockande att vara fast anställd läkare på en vårdcentral t.ex. Dessutom är det inte bra för patienten att ständgit träffa nya läkare och som inte ger sig tid att engagera sig i patienten då de kanske bara träffar patienten en gång under den tillfälliga tjänsten på respektive vårdinrättning.

I fjol var kostnaderna för stafettläkare 2,1 miljarder kronor i Sverige.

Läs i nedanstående artikellänk om kostnaderna som bara ökar för stafettläkare.

Högre löner för almänläkare och sjuksköterskor skulle kanske få en effekt som gör att läkarna inte skulle vilja arbeta som stafettläkare och sjuksköterskor som är lågavlönade skulle välja att stanna kvar i Sverige och inte flytta till Norge och arbeta där lönerna är betydligt högre än i Sverige.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/kostnaderna-for-stafetttlakare-okar

SÄMRE VÅRD MED DYRA STAFETTLÄKARE

28 juli, 2012

Det är stor brist på läkare i Sverige.. men jag har funderat över detta och jag förstår att läkare hellre arbetar som stafettläkare och får mycket mera betalt än att bli fast anstäld av Landstinget.

Snittpriset för en hyresläkare på en distriktläkarjänst är 40.000 kronor per vecka,enligt uppgift från Landstingets anropsenhet, läkaren får kanske två tredjedelar av lönen medan resten går till bemanningsföretag som hyr ut läkaren…

Antingen så kanske läkarlönerna skulle höjas, speciellt i glesbygd och i Norrland för att göra det attraktivare för läkare att bosätta sig där och vilja ha en fast tjänst då det råder stor brist på fast anställda läkare just i de norra delarna av Sverige.
Sänk lönerna för dessa stafettläkare så att det blir mera attraktivt att ha en fast tjänst.. men bemanningsföretagen tjänar ju pengar på dessa stafettläkare så det blir nog ett dilemma..

Men dessa stora kostnader för stafettläkare drabbar ju oss skattebetalare och dessutom patienterna som inte får lika bra vård av dessa stafettläkare då de knappast hinner lära känna en patient och sätta sig in i patientens problem och hinna läsa patientens journal då de i regel stannar på en vårdinrättning bara ca en vecka.

Vad gör politikerna ang. detta?

Detta borde vara något för Politikerna att försöka åtgärda detta problem.
Många som arbetar inom vården anser att landstinget förstör effektiviteten inom vården och vill helt enkelt ha bort Landstinget och det vore bättre att varje sjukhus och vårdcentral istället hade en ansvarig anställd som skötte administrationen och hur vårdrutinerna skall läggas upp m.m.

Dessutom skulle det sparas in pengar för löner för alla som är anställda på Landstiget och sitter och dirigerar hur vårdenheterna skalla skötas.

Jag tänkte på reportaget jag såg om Svartepettrar på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Tyvärr upptäckte jag att det videoinspelade reportaget om Svertepettrar inom vården blivit borttaget helt från You Tube p.g.a. att någon anmälan inkommit om inlägget.

DEMENTA SVÅRT SJUKA SKICKADES VIDARE TILL ANDRA SJUKHUS TROTS ATT DET FANNS PLATS, MAN PRIORITERAR TYDLIGEN FRISKARE MÄNNISKOR ÄN SJUKA MED MÅNGA SJUKDOMAR..SKICKAR HEM FOLK FÖR TIDIGT FÖR ATT FÖRBÄTTRA STATISTIKEN SÅ ATT MAN FÅR MER PENGAR .

SKROTA LANDSTINGEN OCH LÅT SJUKHUSENHETERNA OCH VÅRDCENTRALERNA ORGANISERA VÅRDEN SJÄLVA, SKULLE SPARAS MYCKET SKATTEPENGAR PÅ DETTA.

TV REPORTERN HADE KONTAKTAT FILIPPA REINFELDT ANGÅENDE DETTA, MEN HON VAR INTE INTRESSERAD ATT PRATA OM DETTA. DETTA ÄR SKRÄMMANDE, HAR HON GLÖMT ATT HON SJÄLV OCKSÅ KAN BLI SJUK OCH GAMMAL?

MEN SOM ANDRA POLITIKER SÅ HAR HON SÄKERT EGEN PRIVATFÖRSÄKRING OCH FÅR SNABB VÅRD NÄR DET BEHÖVS.

TYDLIGEN MÅSTE MAN HA NÅGON SOM STÄLLER KRAV PÅ VÅRDEN OM MAN SJÄLV INTE ÄR KAPABEL ATT STÄLLA KRAV, MEN HUR GÅR DET FÖR DEM SOM SAKNAR ANHÖRIGA ELLER VÄNNER SOM KAN STÄLLA UPP OCH SE TILL ATT DET BLIR RÄTT VÅRD???

Se nedan en artikel i Läkartidningen som handlar om detta.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16540

Man kan faktiskt undra hur man prioriterar kostnaderna för sjukvård i Sverige.
Miljöpartiet och Moderaterna vill ju att skattepengar skall finansiera fri tandvård och sjukvård för illegala flyktingar i Sverige..Vad kostar detta?? Det har man inte ens tagit reda på innan man fattar ett sådant beslut! Ingen frågar skattebetalarna vad de tycker pengarna skall användas till…Man stjäl våra skattepengar och ger till dem som inte betalat en krona i skatt för vår numera nedskurna välfärd..

Jag har märkt att man fråntar vissa läkemedel från högkostnadsskyddet så det blir mycket dyrare för de som behöver dessa läkemedel.

—————————————————————————————————-
Varför skall det vara så svårt för en läkare som kommit till Sverige som flykting att få en läkartjänst även om det inte innebär exakt samma utbildning som en Svensk läkare har…om då denna läkare kan Svenska borde det inte vara något problem. Vi behöver ju fler läkare, varför då låta dessa utbildade läkare som kommit hit till Sverige leva på bidrag istället för att de kan göra en insats i vår sämre och sämre sjukvård. Ge dessa utländska läkare snabbutbildning i Svenska och eventuellt kompletteringskurser som är nödvändiga för honom att få en läkartjänst i Sverige.

Vi har sämre vård än t.ex. Spanien, Tyskland m.fl. länder, vad beror detta på då vi betalar mycket mer skatt än dessa länder ??
Hur handskas man med våra skattepengar??


%d bloggare gillar detta: