Archive for the ‘Svensk sjukvård och åldringsvård’ category

SD vill stoppa inköp av dyr sjukhuskonst

27 mars, 2015

Sjukvård1

Med neddragningar i vården så blir det väl till slut som på bilden ovan, då pengar satsas mer på dyr konst än vård av patienter.

Sverigedemokraterna vill stoppa inköp av konst till nybyggda sjukvårdsfastigheter.
– Det finns viktigare saker att lägga pengarna på, säger Samuel Godrén (SD), gruppledare i regionen.

I den regionala kulturplanen för Jönköpings län, 2015-2017, anges att det vid större ny- och ombyggnationer ”ska prövas behov av konstnärlig gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften ska avsättas för detta ändamål.”

Vid tisdagens sammanträde i regionstyrelsen beslutades att tillföra 12,6 miljoner kronor på Höglands sjukhuset, Värnamo sjukhus, Gislaveds vårdcentral samt Smålandsstenar vårdcentral enligt enprocentsmålet.

Sverigedemokraterna yrkade på avslag.

– Som det ekonomiska läget är nu finns det viktigare saker att lägga pengarna på som exempelvis sjukvården, säger Samuel Godrén.

”Sprida ut konsten”
Ni röstade för att anta den regionala kulturplanen i landstingsfullmäktige i höstas. Ni har alltså ändrat uppfattning?

– Ja, som det ser ut nu måste vi använda pengarna på ett bättre sätt. 12,6 miljoner kronor är rätt mycket pengar.

Är det inte viktigt att vårdfastigheterna får en konstnärlig gestaltning?

– Det är klart att det ska vara trevligt. Men landstinget äger så mycket konst redan. Det går att sprida ut den lite jämnare, säger Samuel Godrén.

”Det är kutym”
Mia Frisk (KD), regionråd tillika ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, står fast vid satsningen.

– Den konstnärliga utsmyckningen är en viktig del i att skapa hälsofrämjande vårdmiljöer. Och det skulle bli väldigt kalt annars, säger hon.

Håkan Jansson (M), ordförande i regionstyrelsen, ställer sig mycket frågande till Sverigedemokraternas yrkande på avslag.

– Det är kutym sedan urminnes tider att man ska ge en procent till konst för offentliga byggnader. Det är ingenting konstigt alls, säger han.

Medlen som anvisas handlar om både större konstnärliga gestaltningar och löskonst. På Höglands sjukhuset och Värnamo sjukhus pågår nybyggnation av bland annat operation och intensivvård.

I de andra fallen, Gislaveds vårdcentral och Smålandstenar vårdcentral, handlar det om nybyggnationer.

Daniel Henriksson
daniel.henriksson@hallpressen.se

Källa: http://www.jonkopingsposten.se/artikel/38033/sd-vill-stoppa-kop-av-sjukhuskonst

2017 ska nya Karolinska sjukhuset stå färdigt. Då ska det också ha smyckats med konst för 118 miljoner kronor, skriver Dagens Nyheter.
Bland annat ska en 80 meter lång garagevägg prydas av ett verk i italiensk mosaik. Kostnad – 700 000 kronor.
Konsten till Karolinska består både av fasta verk samt de av mer flexibel karaktär, skriver DN.
Stockholms stads regel är att konst får kosta 1 procent av byggkostnaderna. Men Karolinska faller under landstinget som inte har några regel, de har dock en rekommendation om att kostnadstaket bör vara 2 procent.
Nya Karolinska beräknas kosta 14,5 miljarder kronor.

Referenser:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17384232.ab
http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Det-nya-sjukhuset/Snabba-fakta-om-NKS/Vad-kostar-Nya-Karolinska-Solna-att-bygga/

Jag tycker att det var bra av Samuel Godrén SD att ifrågasätta denna dyrbara konst…Pengarna anser jag istället skall gå till sjukvårdspersonal och vården…Jag tror ingen patient skulle klaga på om det vore endast kopior av dyrbar konst på väggarna s.k. reproduktioner…

Jag är övertygad om att patienterna värdesätter mera en bra vård än att titta på dyr konst och skulle det vara så att detta är något slags bidrag för att försörja konstnärer så anser jag att om inte en konstnär kan sälja sin konst så kanske det vore bättre att skaffa sig ett annat yrke och ha konsten som en hobby.

Skall vi skattebetalare betala kostnader för dyrbar konst för att konstnärer skall kunna leva på sin konst då tycker jag det är tokigt.

Många konstverk är direkt fula som sitter i kulvertar på sjukhus och som man t.o.m. kan bli deprimerad av att se….Dessutom har det visat sig att landstingen inte har koll på var dyra konstverk har tagit vägen då det visat sig vid inventering av konst att dessa konstverk saknades….det är slöseri med skattebetalarnas pengar anser jag och jag vet att fler tycker som jag i detta fall.

Jag var på en vårdcentral och jag frågade en patient vad han tyckte om konstverket på väggen en jättestor dyr tavla med en färg upptill och ett streck i mitten som varierade i tjocklek och en annan färg nedtill.. Patienten sa, ”Vilken då tavla?” han hade inte ens trott att det var en tavla….men tavlan kostade säkert många tusenlappar.

I dag då det sparas in pengar på vår välfärd och sjukvården kan inte garantera patienternas säkerhet längre i brist på resurser…så anser jag att det skulle satsas mer på vården av patienterna än på utsmyckning på sjukhusen som går att utsmycka på ett snyggt sätt men med lägre kostnader.

Även många konstverk har försvunnit på kommuner läs nedan.

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/kommunens-konst-sparlost-forsvunnen/

Äldreförsörjningsstöd för invandrare orättvist .

21 augusti, 2014

Sossarnas förslag, höj skatterna!

Jag skulle vilja fråga Anna Kinberg Batra och Löfvén S om detta ÄFS, som jag anser är ren diskriminering mot svenska skattebetalande pensionärer och det är endast SD som opponerat sig mot detta. Tydligen så var det Socialdemokraterna som genom en lag 2003 ordnade detta ÄFS för invandrare, naturligtvis för att få ned statistiken för socialbidrag för invandrare. Kopierar vad Rune Karlsson SD skrivit angående detta, läs nedan.

Riksdagen beslutade enligt proposition 2000/01:136, att bl. a personer med utländsk bakgrund skall kunna få en behovsprövad pension (ÄFS) vid 65 år eller äldre. Ett syfte är att äldre inte skall behöva söka socialbidrag utan den svenska staten skall garantera en viss lägsta levnadsnivå. ÄFS kan betraktas som en del i det allmänna pensionssystemet. Enligt riksdagens beslut är stödet skattefritt, vilket är mycket ovanligt för skattefinansierade utbetalningar till den inhemska befolkningen. Reglerna för ÄFS gäller från den 1 januari 2003.

Sökande skall vara bosatt i Sverige. Pensionen utgår dock även om mottagaren vistas i sitt hemland 3 månader per år eller i annat land utanför EES-området. Många remissinstanser ansåg, att stödet borde utgå även vid längre vistelser utomlands, eftersom det ändå inte går att kontrollera. Dessutom är stödet att betrakta som en bosättningsbaserad förmån inom socialförsäkringen. Enligt denna är en person bosatt i Sverige även vid en utlandsvistelse upp till ett år. Socialbidrag som i detta fall ersätts av ÄFS, utbetalas dock endast när mottagaren de facto vistas i Sverige. Däremot kan den som har ÄFS vistas upp till ett år i annat EU-EES-land inkl. Schweiz och få stödet utbetalat som vid vistelse i Sverige.

Äldreförsörjningsstödet är en inkomstprövad förmån. Arbetsinkomster, kapitalinkomster, andra pensioner och bostadskostnad påverkar storleken av ÄFS. Dessutom beaktas viss andel av förmögenhet liksom hänsyn till makes eller makas inkomster. Vid beräkning av förmögenhet skall dock bortses från värdet av privat bostadsfastighet eller privat bostadsrätt som utgör permanentbostad. Inkomster och förmögenhet från andra länder skall ingå i beräkningsunderlaget. Men inte skattefria stipendier upp till 3000:- kronor per månad. OBS: Detta kontrolleras inte, utan det räcker med att man skriver under ansökningsblanketten från försäkringskassan med, att man försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. (tro det, den som vill)!

Från beräknade inkomster görs ett avdrag för skälig bostadskostnad. Denna utgör högst 6200 kr/mån för ogift och 3100 kr/mån för gift person 2013. Vad som blir kvar jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Denna utgör 5195 kr/mån för ogift och 4417 kr/mån för gift person år 2013 och för person som ingått partnerskap. Om inkomsterna/utgifterna understiger den skäliga levnadsnivån kan ÄFS utgå, förutsatt att villkoren i övrigt är uppfyllda.

ÄFS utbetalas även om invandrare inte arbetat och betalat skatt i Sverige. De får även andra gratis förmåner, t ex sjukvård, tandvård, social service etc. Svenskarna får själva betala för sjukvård, tandvård, social service etc. Bostadstillägg torde beräknas generösare för invandrare än för svenskar. Sammantaget kan ÄFS till invandrare uppgå till 14395 kr/mån skattefritt inkl. bostadsbidrag.

De invandrare som får ÄFS, får även alla andra sociala förmåner enligt ovan. (Utan att ha bidragit med en enda krona). Då räcker inte skälig levnadsnivå längre, utan det blir betydligt dyrare! Kan i praktiken bli hur dyrt som helst!
Diskriminering.

Ålderspensionärerna förlorade en hel månadspension under 1990-talet utan någon kompensation i efterhand. Ungefär hälften av alla ålderspensionärer (845 000 enligt Försäkringskassan) har lägre pension efter skatt (garantipension) än nämnda invandrare, trots att flertalet arbetat hela sitt liv i Sverige. Diskriminering!

Lyssna på fakta i nedanstående video med intervjuer.

Läs också mitt blogginlägg som visar fakta på skattefria bidrag och andra förmåner för våra nyanlända i Sverige och om kostnader för detta, se nedan.
https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Nedragningar inom sjuk och åldringsvård görs på grund av att det inte finns pengar till vår välfärd, enligt ett TV program om åldringsvården där professor och överläkare Yngve Gustafsson på Geriatriken i Umeå rapporterar om att äldre svälter ihjäl inom åldringsvården och får inte den omsorg de behöver, för att det dras in på både personal och annat, är skrämmande att se.

SBA-Yngve-webb Yngve Gustafsson överläkare Umeå

Läs om honom och hans kämpande för äldreomsorgen i Sverige.

http://www.svt.se/sveriges-basta-aldreboende/yngve-gustafson

Jag anser att Sverige kan inte ta emot alla människor som har det svårt i världen, då vi inte har resurser att ta emot alla dessa som kommer hit och som ökar varje år och är nu fler än någonsin, t.o.m. Reinfeldt var ju tvingad till slut att erkänna att det inte finns pengar till välfärd då så mycket pengar går till flyktingmottagande..

Om man tar in för många i en livbåt så sjunker den. Men det verkar som rådande regering och konkurenterna till SD anser att vi kan ta emot hur många som helst i Sverige. Hellre förstör man Sveriges ekonomi än att ge SD rätt att vi måste minska mottagandet av asylsökande som vill få uppehållstillstånd och sedan få svenskt medborgarskap.

Lyssna på David Lång nedan.

 

Om någon inte såg Agenda där Jimmie Åkesson blev hårt provocerad av programledaren i SVT Agenda så lyssna på detta nedan.

http://www.svt.se/nyheter/val2014/akesson-invandring-daligt-satt-att-hjalpa

Migrationsindustrin skapar stora vinster för affärsmän

27 april, 2014

secondColumn-16x9

Asylsökande har blivit en handelsvara som ger avkastning till affärsmän och justerade siffror åt politiker som vägrar inse problemen, skriver Håkan Lösnitz (SD) och David Lindh (SD).

Det förs en aktiv debatt om vinster i välfärden. Många anser att det är dåligt men konstigt nog så är det få som kritiserar vinster i migrationsindustrin som dränerar stat och kommun på stora pengar. En av de mer kända aktörerna är Bert Karlsson som från att ha varit en hård motståndare till svensk migrationspolitik nu vill skapa ett slags Ikea för asylboenden. Att han plötsligt blivit en vän till invandring är väl knappast svårt att förstå. Det finns miljoner att tjäna.

Enligt DN (24/1 2013) skenar kostnaden för provisoriska asylboenden och har tredubblats på senare tid. Att få ta del av dessa pengar är något som uppenbarligen är attraktivt.

En annan företeelse i migrationsindustrin är etableringslotsar. Något som nuvarande regering införde 2009 när dom stolt förklarade ett paradigmskifte inom integrationspolitiken och budgeterade 920 miljoner för bland annat prestationsbaserad ersättning till etableringslotsar. På senare tid har det kommit viss kritik mot att lotsarna inte är effektiva. Enligt en rapport från Statskontoret 2012, hade bara 4 procent av de inskrivna i etableringsreformen fått jobb.

Startersättningen per nyanländ är 6000 kronor exklusive moms. Därefter får lotsen 1650 kronor i månaden. En utbetalning på 13000 kronor sker om den nyanlända får anställning. Får sen den nyanlände fortsatt anställning, utbildning eller startar ett företag utgår en ersättning på 40000 kronor.

Detta blir snabbt stora pengar och enligt utsago från anställda på arbetsförmedlingen (AF) så är kontrollen noggrann på pappret men i realiteten så gott som obefintlig. De är hårt pressade och hinner inte söka upp sina klienter vilket skapar en öppning för fusk. Dessutom så har det blivit konkurrens om asylsökande och i dag slåss lotsarna om nyanlända. Mutor i form av datorer och telefoner hör inte längre till de ovanliga sätten att locka till sig klienter.

Nyanlända kan även fritt byta lots när som helst vilket innebär ett nytt startbidrag som utgår varje gång en klient byter lots.

I Moderaternas reklam för sitt nya Sverige talar Fredrik Reinfeldt sig varm för en take-away restaurang. Att själva restaurangen kan vara betald till stor del av statliga medel nämner Fredrik naturligtvis inte. Förutom ett starta-eget bidrag så är chansen stor att en eller flera i restaurangen fått instegsjobb. Ett instegsjobb ger upp till 80 procent av den totala lönekostnaden i bidrag till restaurangen om dom anställer en nyanländ invandrare i upp till två år. Även här är kontrollen dålig.

Med andra ord kan en etableringslots ordna instegsjobb på restaurangen som nyss fått ett starta-eget bidrag. Inget säger att det är så på just denna restaurang men i vårt nya Sverige är det långt ifrån omöjligt.

Med detta sagt så är det konstigt att inte fler röster hörs i frågan om vinster i migrationsindustrin. Kanske är det debattklimatet i Sverige som inte tillåter någon att gå utanför åsiktskorridoren men nog måste fler inse att det är ett dyrt och cyniskt sätt att förbättra statistik på.

Asylsökande har blivit en handelsvara som ger avkastning till affärsmän och justerade siffror åt politiker som vägrar inse problemen. Här skaffar man sig herrgårdar och konferensanläggningar och renoverar för stora pengar samtidigt som regeringen slår sig för bröstet när dom visar fina åtaganden för nyanlända. Allt detta för våra skattepengar som borde vara noggrant räknade och redovisade utan ens en udd av risk för missbruk och stora vinstuttag på brukarnas bekostnad.

Det är här som Sverigedemokraterna visar att vi vågar stå för vår åsikt och tar dessutom upp problem som lätt blir bagatelliserade eller undanskymda. Att göra vinst är i sig inte fel men när det går ut över enskilda människor och vår gemensamma välfärd kan det inte vara acceptabelt.

Losnitz-Lindh

HÅKAN LÖSNITZ

tolk

DAVID LINDH

Sverigedemokraterna Göteborg

Källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/migrationsindustrin-skapar-stora-vinster_3498622.svd

Finns flera relaterade artikellänkar i SvD:s länk ovan.

Sjuk och åldringsvården blir sämre och sämre, skolresultaten allt sämre, det saknas pengar till fler anställda inom vård och omsorg, samt till resurser inom skolan, polis, militär, m.fl. områden.

Sjukvård1

Migrationsverket har tecknat avtal med Bert Karlsson om flyktingmottagande på Simrishamns sjukhus. Avtalet gäller 200 platser.

Redan för 25 år sedan öppnade Bert Karlsson sin första flyktingförläggning och i dag driver han fem asylboenden på olika platser i landet.

För en tid sedan berättade YA att han nu planerar utvidga verksamheten och att han bland annat ville göra det i Simrishamn.

I går informerades kommunledningen om att ett avtal nu undertecknats. Redan på torsdag kommer Migrationsverket till Simrishamn för att diskutera vad som händer nu med kommunledningen.

Utmaning för skolan

– Nu är det snart sommarlov, men det blir en utmaning för skolan till hösten. Det hade varit bra om Migrationsverket kunde styra mottagandet till renodlade språkgrupper. I dag har vi 20 språk och det hade självklart varit enklare för skolan med färre språkgrupper.

Avtalet gäller 200 platser och Anders Johnsson tror att det kommer att bli fullt.

– Migrationsverket har ett inflöde på 1 700 personer i veckan så det lär sannolikt bli fullt ganska snabbt på sjukhuset.

Frisk på Österlen som äger sjukhuset gläds över beskedet.

– Vi har diskuterat med Bert Karlsson en längre tid och det är glädjande att det nu är klart, säger Uno Levinsson, en av sjukhusets delägare.

Läs mera nedan i artikeln.
http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2159155/Nytt-avtal-ger-plats-for-200-flyktingar.html

Skattefria bidrag och andra skattefria förmåner till dem som ingen skatt betalar finns det tydligen inga gränser vad det får kosta. t.ex. maxtaxa 50 kr för tandvård och läkarbesök,för illegala flyktingar som inte har rätt att vara i Sverige, vem tänker på vad detta kostar oss skattebetalare?

Fridolin-Du-Betalar

NEDAN FAKTA PÅ OLIKA SKATTEFRIA BIDRAG OCH ANDRA FÖRMÅNER FÖR VÅRA NYANLÄNDA.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Ullenhag anser att invandrare som fått arbete skall få fortsätta få dessa generösa skattefria bidrag ändå,, vilka andra har sådana förmåner? Läs om detta nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/02/03/ullenhag-invandrare-med-jobb-ska-fa-bidrag-anda/

Uppdrag granskning gjorde en undersökning om SFI, svenska för invandrare och fann att fusket med SFI var utbrett, någon invandrare ansåg Sverige var ett korkat land som betalade folk för att lära sig Svenska, två kvinnor som bott i Sverige i flera år och gått på SFI kurs, kunde ingen svenska och säger rakt ut i videoinspelningen att de inte vill ha något arbete, men gick kurserna för att få betalt. De hade inte arbetat i sitt hemland och tänkte inte arbeta här heller.

SFI-elever får gratis fina Ipads att kunna ha hemma, undrar om svenska skolelever har samma förmåner?

https://ladycobra.wordpress.com/2014/04/22/sfi-elever-far-gratis-ipads-och-andra-bidrag/

Lyssna på Jimmie Åkessons vårtal nedan som handlar om EU m.m.

Jan Tullberg ”Invandringen kostar 250 miljarder per år”

20 april, 2014

picture335394-500x306

Regeringens utredare hävdar att invandringen kostar mellan 45 och 60 miljarder per år. Men nu visar en ny bok att kostnaden istället uppgår till 250 miljarder kronor, och att tidigare studier helt bortser från flera utgiftsposter som är svåra att beräkna – istället för att göra en uppskattning.

”Att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel”, skriver Jan Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi, i sin nya bok ”Låsningen”.

I massmedia beskrivs invandringen typiskt sett som berikande för Sverige, såväl kulturellt som ekonomiskt. Invandringens kostnader är däremot en tabubelagd fråga som sällan tas upp till diskussion. Det har emellertid gjorts ett par försök att sätta en prislapp på invandringen under det senaste decenniet.

För drygt tio år sedan uppskattade ekonomiprofessor Bo Södersten (DN 2003-12-28) att nettokostnaden för invandringen uppgick till 2-3 procent av bruttonationalprodukten (BNP), eller en årlig kostnad på 40-50 miljarder kronor. Några år senare, i en studie publicerad 2009, kom professor Jan Ekberg fram till en nettokostnad på mellan 1,5 och 2 procent av BNP för år 2006, motsvarande 45-60 miljarder kronor.

Nu sällar sig ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi, till skaran av ekonomer som gjort försök att beräkna invandringens kostnader. I den nyutgivna boken ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” uppskattar Tullberg att nettokostnaden för invandringen under 2013 uppgick till 250 miljarder kronor, vilket är ungefär 7 procent av Sveriges BNP.

Att Tullbergs siffra är väsentligt högre än den Ekberg kom fram till 2009, baserat på data från 2006, beror till viss del på att det fanns fler invandrare i Sverige år 2013, som Tullberg tar till utgångspunkt. Men skillnaden beror framförallt på att Tullberg har beaktat en rad faktorer som Ekberg valt att bortse från.

Den största kostnadsposten som Tullberg försökt uppskatta, men som Ekberg inte tar med, avser så kallade undanträngningseffekter. Dessa utgör hälften – 125 miljarder kronor – av den nettokostnad Tullberg räknat fram. Det handlar om kostnader som uppstår genom att svenskar i viss utsträckning ”trängs undan” när invandrare tar i anspråk resurser som annars hade kunnat disponeras av svenskar, som till exempel jobb och bostäder.

– I de fall som invandrare arbetar skulle de arbetena kunnat gå till svenskar istället, om jobben inte är vad man kallar komplementära, det vill säga sådant som svenskar inte kan göra. Men det är sällan fallet, det handlar för det mesta om jobb av substitutkaraktär som svenskar hade kunnat ta, förklarar Tullberg när Fria Tider ringer upp. Han utvecklar resonemanget i sin nya bok:

”Invandrare har sällan en unik kompetens utan de flesta har högst normala jobb som att köra taxi eller jobba som biträde i vården. Tanken att invandrares yrkeskompetens och därmed arbetsinsatser är unika bygger på ett missförstånd. Amerikaner skulle inte bli utan tomater om farmarna inte längre hade tillgång till illegal mexikansk arbetskraft. Tomaterna skulle troligtvis öka i pris så att inkomsterna för odlarna räcker till löner som lockar amerikanska arbetare, men konsumenten skulle också behöva betala mindre i skatt till arbetslösa amerikaner.”

Ekberg väljer emellertid att helt bortse från sådana effekter.

En annan skillnad mellan Tullbergs och Ekbergs analyser är att Tullberg har tagit i beaktande att invandrare tar mer resurser i anspråk på områden som skola, sjukvård och rättsväsende. Ekbergs uppskattning bygger däremot på antagandet att invandrare inte är överrepresenterade i brottslighet eller kostar mer i skola och omsorg.

När det gäller kriminalitet konstaterar Tullberg att de studier som gjorts på området klart visar att invandrare är klart mer brottsbenägna än svenskar. Överrepresentationen är särskilt stor när det gäller grov brottslighet, som medför stora kostnader.

Enligt Tullberg hamnar man fel om man inte beaktar det. I sina beräkningar viktar han därför, till skillnad från Ekberg, upp invandrarnas andel av rättsväsendets kostnader.

”[Jag viktar] upp kostnader för kriminalitet till 2 för invandrare och behåller vikten 1 för svenskar. Motiveringen är att invandrarna är proportionellt mer kriminella än svenskar med en faktor 2,5 för generell kriminalitet och drygt 4 för tung kriminalitet”, skriver Tullberg.

Detsamma gäller vården och skolan. Där viktar Tullberg upp invandrarnas kostnader med en faktor på 1,25, vilket innebär att en invandrare i snitt beräknas kosta 25 % mer än en svensk på de områdena.

– Det finns många tecken på att det finns merkostnader här, även om de är svåra att kvantifiera. Inom vården allokerar man mer pengar till primärvårdsenheter som ligger i invandrartäta områden. Och samma sak med skolan. Här finns kostnader, bland annat i form av att skolor med hög invandrarandel får extra anslag, säger Tullberg, som tror att den faktor på 1,25 som han har valt är en konservativ uppskattning av merkostnaderna.

Ekberg och Tullberg skiljer sig också åt när det gäller synen på hur barn med en invandrad och en svensk förälder bör behandlas i statistiken. Ekberg väljer att hänföra kostnaderna för sådana barn helt och hållet till gruppen svenskar. Tullberg anser däremot att det logiska är att fördela kostnaderna lika mellan invandrarkollektivet och svenskarna.

”Både mina och Ekbergs fördelningsnycklar är grova och utan anspråk på exakthet. Att inte justera genom olika viktningar är att acceptera en neutral uppdelning, alla ges vikten ett, trots att gruppers offentliga konsumtion skiljer sig åt.

Det finns överväldigande data på att skillnader finns, men att konkretisera dessa till enkla fördelningsregler blir ungefärligt. Men att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel”, sammanfattar Tullberg.

Jan Tullbergs nya bok blev tillgänglig för försäljning på Adlibris och Bokus idag. Den behandlar inte bara ekonomiska frågor utan även ett flertal andra aspekter av invandringsdebatten.

”Den här boken tar upp de centrala frågorna kring invandring. Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över.

Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras. Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta. Detta gör att det blir lika svårt att diskutera invandring i Sverige som sex i drottning Victorias England.

Det är därför ett samhällsansvar för medborgarna att sätta sig in i invandringsfrågan och fundera igenom vad som är en förnuftig politik”, skriver Tullberg i bokens baksidestext.

Källa: http://www.friatider.se/node/8958
Referens: http://www.friatider.se/studie-om-invandringens-kostnader-m-rkas-av-media

Jan Tullberg, docent i företagsekonomi, om invandringens kostnader, lyssna på honom nedan.

Regeringen och den politiskt vinklade media har undanhållit både kostnader för invandringen och vad som vi skattebetalare får betala för, till dem som ingen skatt betalar men får ta del av vår skattebetalda välfärd som nu sjunker p.g.a. brist på pengar, men till massinvandringen saknas inte pengar.

LÄS FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG OCH ANDRA SKATTEFRIA FÖRMÅNER FÖR INVANDRARE.

Fridolin-Du-Betalar

Läs fakta nedan:

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Flera ekonomer har slagit larm om denna massinvandring som måste stoppas innan det är för sent.
Men samtliga inom allians och rödgröna envisas med att sopa problemen under mattan för att de inte vill erkänna sanningen
för att detta gynnat t.ex. SD.

Men även invandrare som bott i Sverige länge och arbetar och betalar skatt, inser vansinnet med denna enormt stora invandring med generösa skattefria bidrag.

Lyssna på några invandrare vad de säger om invandringen och SD m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

Lyssna på nationalekonomen Tino Sanandaji vad han anser om denna massinvandring.

fartyget

Inflödet av lågutbildade utomeuropeiska invandrare har lett till omfattande långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende, konstaterade nationalekonomen Assar Lindbeck på ett seminarium. Sverige måste föra en restriktiv invandringspolitik, sade Lindbeck, som efterlyste en diskussion fri från politiskt korrekta skygglappar. Läs mera nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/28/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik/

David Lång SD i ett lysande anförande i riksdagen, angående invandringen m.m.

Björn Söder SD kritiserade den nu gällande lagen som infördes 1 juli 2013 om att illegala flyktingar skall ha maxtaxa 50 kr för tandvård och läkarbesök samt gratis sjukvård, lyssna på vad han anser om detta nedan.

Ullenhag: Romerna byggde Sverige

13 april, 2014

ullenhag-500x408

Den 8 april var det den internationella romadagen. I samband med det höll Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik och HBTQ, ett tal till nationen.

– Det är en dag när vi ska minnas vad romerna betytt för Sverige och för Europa, när det gäller kultur och när det gäller att bygga vårt land. Vi har ett ansvar att se till att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras och där vi öppnar upp för en arbetsmarknad, en skola och ett samhälle även för romer, säger Ullenhag.

Källa: http://www.friatider.se/ullenhag-romerna-byggde-sverige

Detta är ju ett rent hån mot våra förfäder som byggt upp Sverige.

Mer åsikter från Ullenhag:

Nyanlända invandrare ska få behålla sina generösa bidrag – även efter att de har fått ett arbete. Regeringen motiverar det kontroversiella beslutet med att man vill göra det ”mer lönsamt för nyanlända invandrare att arbeta”.

Den kostsamma så kallade etableringsreformen genomfördes av regeringen år 2010 och innebär att skattefinansierade ”lotsar” ska hjälpa nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden.

Under etableringstiden har den nyanlände rätt att hämta ut en serie bidrag, som enligt en beräkning som Fria Tider gjorde i november kan uppgå till mer än 22.000 kronor i månaden – skattefritt.

Efter att det visat sig att många invandrare väljer att undvika att arbeta eftersom de inte vill gå miste om de höga bidragen ändrar regeringen reglerna – så att bidragen fortsätter att betalas ut även efter att invandrarna har fått jobb.

– Regeringens linje är, och har varit tydlig, det ska löna sig att arbeta. Ur integrationssynpunkt är tidig kontakt med arbetsmarknaden väldigt viktig.

Den som är nyanländ och har tre barn ska inte riskera att förlora sitt etableringstillägg för att man är ambitiös och arbetar, det sänder fel signaler, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Catharina Bildt, som är politiskt sakkunnig hos Ullenhag, bekräftar för Fria Tider att även nyanlända nu kommer att få behålla såväl etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning under tiden de arbetar.

Till och med den som får en heltidsanställning kommer att kunna fortsätta hämta ut de omfattande bidragen som extrainkomst, åtminstone i sex månader.

Om folk drar sig för att arbeta eftersom de är rädda att gå miste om bidragen, kan det inte snarare bero på att bidragen helt enkelt är för höga?

– Vi räknar hela tiden med att incitamentet ska vara att det ska löna sig att arbeta. Men de här ersättningarna för etablering har inte ändrats sedan de infördes 2010. De har inte följt utvecklingen när socialbidragen har höjts, KPI-justeringar och så, utan de ligger kvar på exakt samma summa. Det går ganska fort innan de här bidragen inte längre är superattraktiva, säger Catharina Bildt.

Hon menar att arbetslinjen riskerar att hotas om invandrarna inte får behålla sina bidrag även när de har börjat arbeta.
– Problemet är om man behöver de här bidragen som grundersättning och, som det ser ut idag, förlorar en tredjedel av ersättningen för att man jobbar 20 procent.

Vi tror att det skickar det fel signaler och kan göra att personer avhåller sig från att ta arbete. Och då blir det avsteg från arbetslinjen.

Referens: http://www.friatider.se/invandrare-med-jobb-ska-fa-bidrag-anda

http://www.regeringen.se/sb/d/18156/a/232846

Nedan kan ni läsa om olika skattefria bidrag för våra nyanlända.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Det borde finnas annat som regeringen kunde åtgärda istället för att ge nyanlända ännu mera förmåner.
Välfärden håller på att skrotas då sjukvården får indragningar, för pengar inte räcker till, lika med åldringsvården, som inte längre är vård utan förvaring av våra gamla som har snällt betalat skatt för att få en tryggad ålderdom.

Men det verkar som regeringen vill byta ut oss svenska skattebetalare, regeringen tappar röster, men hoppas tydligen få röster från nyanlända som blir fler och fler.

Läste en blogg från en kvinnlig läkare som verkligen har sunda åsikter om vården, m.m. läs nedan>

http://mittsd.se/att-vaga-sta-upp-det-man-tror-pa/

MP-krav tvingar Löfven att backa: Ingen minskad arbetskraftsinvandring

5 april, 2014

Fridolin-Du-Betalar

I december presenterade Socialdemokraterna ett tiopunktsprogram för en ”justare arbetsmarknad” som bland annat innebar att arbetskraftsinvandringen skulle kunna begränsas. Men efter hätska reaktioner från Miljöpartiet backar S helt.

”MP kommer såklart inte bilda en regering som gör det svårare för människor att komma till Sverige”, twittrade Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm direkt efter att förslaget hade offentliggjorts.

Tiopunktsprogrammet innebar bland annat att fackliga parter skulle kunna bestämma att arbetskrafstinvandringen skulle stoppas inom vissa yrkeskategorier som lider av hög arbetslöshet.

– Innan vi går ut i omvärlden och ber människor att flytta till Sverige är det väl väldigt bra om vi först ser om det finns människor i Sverige som vill ha de här jobben, sade Socialdemokraternas valledare Jan Larsson i en intervju med Dagens Industri.

Men efter kraven från den tilltänkta regeringspartnern väljer S-ledaren Stefan Löfven nu att helt dra tillbaka förslaget.

– Nu hör jag att flera av arbetsmarknadens parter inte vill ha det och då tänker jag absolut inte tvinga dem dit, säger Löfven i en intervju med Svenska Dagbladet.

Enligt statsvetarprofessor Jonas Hinnfors beror omsvängningen helt på att MP satte sig på tvären.

– Man vill inte stänga dörren till Miljöpartiet i en för dem viktig fråga, säger Hinnfors till Dagens Industri.

Referenser: 12/5/mp-hotar-lofvens-regeringsplaner/
http://www.di.se/artiklar/2014/4/4/s-lagger-sig-for-mp-krav/
http://www.friatider.se/mp-krav-tvingar-lofven-att-backa-ingen-minskad-arbetskraftsinvandring

Vad är det för statsminister som inte vågar stå emot MP utan viker sig?

Borde inte de som redan finns i Sverige få arbete först innan man importerar arbetskraft från andra länder?

Nedan fakta på skattefria bidrag och andra skattefria förmåner för dem som kommer hit och inte betalar en krona i skatt
men som får tillgång till sjuk och åldringsvård, skola, tandvård m.m. som vi skattebetalare betalat för, men som hela tiden skärs ned i brist på pengar som istället går till skattefria bidrag m.m.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

LANDSTINGSBYRÅKRATI-INGEN OMSORG OM PATIENTERNA

28 mars, 2014

Sjukvård1

ÅSIKTER Med vården menar landstingspolitikerna den stora byråkratiska apparaten med byggnader, administration och personal snarare än den omsorg som kommer den enskilde patienten till del. Dessa är sorgligt nog inte viktiga, snarare bortglömda, och inte heller kvaliteten på den vård som ges. Det är bara systemet som sådant som är intressant.

Det menar Johan Hambraeus, distriktsläkare och specialist i anestesi och smärtlindring, Smärtkliniken i Umeå.

Valrörelsen har börjat komma i gång och åter hör och ser man det eviga mantrat: ”Rösta på oss för vårdens skull”.

Länge trodde jag att man med det menade att man ville se till att patienterna skulle få en bra vård, men efter 20 års arbete inom vården i Västerbotten har jag äntligen börjat förstå att med vården menar man den stora byråkratiska apparaten med byggnader, administration och personal, inget annat.

Patienterna är inte viktiga och inte heller kvaliteten på den vård som ges utan det är bara systemet som sådant som är intressant.

Detta märks inte bara på det totala ointresse som finns när man försöker få diskutera vårdkvalitet och hur patienter bäst ska kunna bli hjälpta, utan det märks även på det sätt man ekonomiskt styr verksamheten.

Byggnader, it-system och andra mansdominerad verksamheter nollbudgeterar man, vilket på mer begriplig svenska innebär att kostnaden för dessa saker läggs ut som en opåverkbar kostnad på kliniker och mottagningar. Så när byggnadskostnaden ökar är enda möjligheten för kliniken att klara budgeten att man minskar på vårdpersonalen.

Men finns det då inte några politiska alternativ, någon som är intresserad av patienterna och innehållet i verksamheten? Man skulle önska det. På den sidan låter mantrat i stället: ”Vi måste öka valfriheten i vården”. Visst, det skulle kunna vara jättebra ifall man samtidigt ställde tydliga kvalitetskrav.

Men inte heller de politikerna verkar ha förstått att vården finns till för patienterna, och att allt borde vara inriktat på att patienterna ska få bästa vård.

En dålig verksamhet blir inte automatisk bättre om den bedrivs av att privat företag än om den bedrivs i offentlig regi. Men samtidigt måste man vara medveten om att det är minst lika oetiskt att det finns välbetald personal anställda inom landstinget som gör ett dåligt jobb och enbart skor sig med en bra lön som när ett privat företag låter ägarna sko sig genom att bedriva en dålig verksamhet!

Men låt oss i stället fundera på bra alternativ!

Tänk om politikerna – oberoende av parti – kunde tänka sig diskutera det de borde diskutera: Vilka kvalitetskrav ska vi ställa på vården? Vad ska vi kräva att patienterna i vårt område ska få för vård? Kanske skulle det till och med visa sig att man var ganska överens ifall man släppte sina politiska floskler och vågade diskutera dessa centrala och viktiga saker!

Börjar man diskutera vård på detta sätt är jag ganska övertygad om att man kommer upptäcka att för att nå dessa mål kommer viss verksamhet bäst bedrivas av landstinget själv och viss verksamhet – i likhet med alla de mansdominerade verksamheter man i dag lägger ut på entreprenad när det gäller fastigheter såsom byggen, reparationer med mera – bedrivs bäst av privata vårdgivare. Jag är helt övertygad om att kvinnor är minst lika duktiga som män på att bedriva en bra verksamhet!

Självklart ska det ställas tydliga och hårda kvalitetskrav på den verksamhet man bekostar – och uppfylls inte dessa kvalitetskrav ska verksamheten bli av med sin möjlighet att jobba med landstingsfinansiering oberoende om det är en privat eller en landstingsdriven verksamhet!

Kanske är det för mycket att hoppas på, att någon skulle vilja intressera sig för patienterna. För nu var det ju vården vi skulle diskutera och inte patienterna … Eller?

Källa: http://www.vk.se/1159753/politiken-glommer-patienterna

Mycket bra skrivet av denne läkare, bra att läkare slår larm om hur Landstinget sköts och att detta går ut över patienterna.

Man klagar ofta på att det saknas pengar för vård och omsorg, medan staten tar våra skattepengar och ger ut skattefria bidrag och andra skattefria förmåner till dem som inte betalar en krona i skatt.

Läs nedan om olika skattefria bidrag för invandrare, bland annat ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare som fyllt 65 år
och som är skattefritt och räknas inte som inkomst, med påföljd ännu fler skattefria förmåner.

Det lägsta beloppet som betalas ut för ÄFS bidragstagare är högre än vad många pensionärer med låg pension får ut i bruttopension.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Läs även dessa artiklar som handlar om våra generösa bidrag till invandrare.

http://www.friatider.se/forsakringskassan-invandrarnas-bidrag-ar-22249-kr-per-manad-och-detta-ar-inte-skattepliktig-inkomst

http://www.friatider.se/sverigesugna-araber-fast-i-thailand


%d bloggare gillar detta: