Archive for the ‘SVENSKA KYRKAN’ category

Team Antje och team Annika

27 augusti, 2016

Viktigt och oviktigt

Joel Halldorf i Dagen:

”I dag verkar det finnas två lag i Svenska kyrkan. Det ena kan vi kalla team Antje efter ärkebiskopen, och det andra team Annika, efter den skicklige debattören och prästen Annika Borg. Mellan dessa lag löper snörräta skyttegravar, och det enda de två sidorna är överens om är att den andra sidan inte kan göra något rätt. Polariseringen omöjliggör vettiga samtal.”

Jag tror nog att polarisering är nödvändig ibland, men även där kan en hyfsad ton vara möjlig. Men i frågor som har med så viktiga ting som evigt liv eller död att göra blir tonläget lätt spänt. Vi har ju med himmelens och jordens skapare att göra och synen på honom. Vi har klara riktlinjer att följa, enligt många. De är synnerligen oklara säger andra, men att det finns riktlinjer, är man ense om. Spännvidden kan vara betydande, även om man utgår från samma källa…

View original post 382 fler ord

Miljonkostnader när Svenska kyrkan ska hbt-anpassas

5 april, 2014

3125665_2048_1152 Antje Jackelén

Är du medlem i Svenska kyrkan? I så fall är det du som står för notan när kyrkorna i Sverige nu ska ”hbt-certifieras” av den kulturmarxistiska sexorganisationen RSFL – till en kostnad av miljoner.

Kyrkomötet beslutade nyligen Svenska kyrkans stift ska uppmuntras att skaffa ett så kallat hbt-certifiat från RFSL.

Enligt kritiker handlar det om ännu ett bevis på kyrkans förfall.

Prästerna Rune Imberg och Bengt Holmberg skriver i en debattartikel i Kyrkans Tidning att beslutet är ”katastrofalt, andligt och teologiskt”.

De påpekar att RFSL tar 100.000 kronor i ersättning för att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med 25 anställda – och med en personalstyrka på 25.000 anställda skulle kostnaderna för hela Svenska kyrkan därför uppgå till 100 miljoner kronor ifall projektet genomfördes fullt ut.

Betydligt värre är de moraliska aspekterna av överenskommelsen, menar prästduon: RFSL:s syn på sexualitet avviker nämligen ganska drastiskt från den traditionellt kristna.

”RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning”, skriver Imberg och Holmberg.

De nämner bland annat att den skattefinansierade organisationen ägnar sig åt att ge råd om hur man praktiserar BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) och guidar om hur man på bästa sätt ska gå tillväga för att köpa och sälja sex.

”Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof”, sammanfattar de två prästerna.

En av de kyrkor som redan har hbt-certifierats är Domkyrkan i Visby. Kyrkan firade med att bjuda in sina konfirmander till ”regnbågsmässa” och homosexteater och passade dessutom på att smycka kyrktornet med ”gayflaggor” och ikoner som föreställde ”Regnbågs-Jesus”.

Referens: http://www.friatider.se/miljonkostnader-nar-svenska-kyrkan-ska-hbt-certifieras

Jag anser att Svenska kyrkan har förvandlats till en vänsterpolitisk kyrka och avkristnats mer och mer.
Blev mycket förvånad när Svenska kyrkan anställde en imman i kyrklig tjänst.. Då kan inte Svenska kyrkan känna till
något om Islam som verkligen är fiende nr ett till kristendom, det dödas hundratusentals kristna i muslimska länder, bara för att de är kristna.

Jag förvånas också över nya biskopen Antje Jackelén som menar att Muhammed är lika bra som Jesus, hur kan en kristen präst uttala sig så?

Siewert Öholm har reagerat lika som jag själv gjort och skriver bl.a. nedanstående i en artikel som ni kan läs mera i länken nedan.

-Här kommer tydligt nästa fråga in, den om religionsdialogen. Inför valet gled hon i svaret om vem som är störst, Jesus eller Muhammed och hon försvarar sitt valspråk, Gud är större, med en tolkning av en text i 1 Johannes brev 3:18. För mig handlar den texten och det stympade citatet om själavård, och möjligen dialog med sitt samvete. Inte dialog med islam eller Dalai Lama. Valspråket ”Gud är större” är direkt olämpligt i vår tid eftersom det i dag är ett militant islamiskt stridsrop mot kristna och judar. Det är helt enkelt en billig flört i en ogenomtänkt religionsdialog.

-Det tredje problemet med Jackelén är hennes bakgrund och kontakter med DDR-spionen, professorn och prästen i Svenska kyrkan. Varför tenterade just han henne, enligt hennes egen uppgift. Fanns det kontakter i den tiden som borde vara kända i dag? I praktisk handling kanske hennes israelantipatier kan spåras här. I hennes julkrubba i Lund förra året hånade hon Israels säkerhetsstängsel med att låta en mur gå rakt genom Betlehem. Radikalt. Kanske, men mer kvasiradikalt.

-Jag tror inte att Antje Jackelén ska räkna med att seriösa frågor och kritik kommer att tystna. Det kan bara ske genom seriösa förklaringar från henne själv, inte genom välvilliga stödkampanjer.

Läs mera ur artikeln nedan.

http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/12/04/Siewert-Oholm-Jackelen-maste-forsta-saklig-kritik/

Läs även nedanstående angående nya biskopen Antje Jackéléns åsikter, där hon försvarar Islam, vilket är konstigt då hon skall vara företrädare för svenska kyrkan som skall företräda kristendom.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/06/nya-arkebiskopen-oroad-av-sds-framgangar/

Professor Eva Hamberg protesterar mot att kyrkan har avkristnats och blivit en politisk kyrka istället för kristen kyrka.

Professor f.d. präst Eva Hamberg

Läs nedan vad hon anser.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/10/12/muhammed-lika-bra-som-jesus-enligt-svenska-biskopar/

Nya ärkebiskopen oroad av SD:s framgångar

6 januari, 2014

3125665_2048_1152 Antje Jackelén

Antje Jackelén. Foto: Stig-Åke Jönsson / TT.

Svenska kyrkans nyvalda ärkebiskop Antje Jackelén är oroad över Sverigedemokraternas framgångar på senare tid. Det säger hon i Ekots Lördagsintervju. I Lunds stift, där Antje Jackelén är biskop i dag, fördubblade Sverigedemokraterna sitt resultat i höstens kyrkoval och fick tio procent av rösterna.

Publicerat lördag 4 januari kl 13:30

– Det finns delar i deras program som inte rimmar väl med en kristen människosyn, säger Antje Jackelén.

Vad tänker du då på?

– När det kommer i konflikt med människovärdet.

Du säger människovärdet. De beskriver det som om de är emot invandringspolitiken, men du håller inte med förstår jag. Vad tänker du på?

– I kölvattnet av ärkebiskopsvalet har jag ju sett en del diskussioner som jag också dragits in i och när jag tittar på en del av de mejl och tweets jag har fått som kommer från sverigedemokratiskt håll så är det ju alldeles tydligt att mycket av det drivs av en väldigt aggressiv stämning mot islam. Jag tycker inte att det är okej att man kan gå ut i dagens Sverige och säga att ”jag hatar islam och jag är stolt över det”.

Antje Jackelén valdes till ny ärkebiskop i oktober förra året, och i juni tillträder hon sin post.

Hennes företrädare Anders Wejryd och KG Hammar, har vid flera tillfällen gett sig in i den dagspolitiska debatten vilket ibland skapat förtrytelse bland meningsmotståndare.

Den tidigare Moderatledaren Bo Lundgren kallade till exempel KG Hammar för vänstermegafon.

Men Antje Jackelén känner ingen oro över att kyrkan kan komma att förknippas med det ena eller andra politiska lägret, det viktiga är att ställningstagandena har stöd i religionen, säger hon.

– När vi som kyrka tar ställning politiskt så motiveras det inte av ett partiprogram utan av ett teologiskt ställningstagande.

Men det Bo Lundgren menade var att de åsikter som KG Hammar gav uttryck för hamnade alltid i vänsterlägret.

– Det kan man ju undra vad det beror på. Men kriteriet ska vara hur väl det stämmer överens med evangeliets budskap och Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, säger Antje Jackelén.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sverigesradio.se

Lyssna på ljudupptagningen i inlägget som är intervju med Antje Jackelén

Ska kyrkan vara politisk, Antje Jackelén?
4 januari kl 12:56(32 min)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5748297

Jag undrar om yttrandefriheten har försvunnit i Sverige då hon menar att man inte får kritisera en religion i Sverige?

Jag tror knappast hon känner till något om den religion som hon försvarar.

lyssna på Nalin Pekgul som verkligen vet vad hon talar om eftersom hon själv är muslim.

Läs nedan om muslimska brödraskapet som nu stämplats som terrororganisation i Egypten.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/12/28/brodraskapet-kopplat-till-islamiska-forbundet-i-sverige-stamplat-som-terrororganisation/

Muhammed lika bra som Jesus enligt svenska biskopar

12 oktober, 2013

Professor f.d. präst Eva Hamberg

HOPPAR AV. Prästen och professorn Eva Hamberg har fått nog av Svenska kyrkan, som hon beskriver som alltmer sekulariserad, politiserad och intolerant. Pressbild från Lunds universitet. ()

När kandidaterna i ärkebiskopsvalet fick frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed blev svaren svävande. Det blev droppen som fick bägaren att rinna över för en av Svenska kyrkans ledande teologer som nu lämnar kyrkan i protest.

Den 14 juni nästa år går Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd i pension. Processen för att utse hans efterträdare har påbörjats och på tisdag äger den första valomgången i ärkebiskopsvalet rum. Förra veckan hölls en offentlig utfrågning där ärkebiskopskandidaterna fick möjlighet att redogöra för hur de ser på bland annat olika teologiska frågor.

”Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed”, löd en av frågorna.

Den enda av de fyra kandidaterna som deltog i utfrågningen som svarade ja på den frågan var Ragnar Persenius, som är biskop i Uppsala. De övriga verkade osäkra.

– Man kan inte reducera hela religionsteologin, det vill säga frågan om hur olika religioner förhåller sig till varandra, till en ja- och nej-fråga. Det är liksom att göra våld på en stor mängd kunskap och erfarenhet som finns där, sade biskopen Antje Jackelén, som många bedömare menar har störst chanser att vinna valet.

Nu riktar en av Svenska kyrkans ledande teologer, prästen och professorn Eva Hamberg, svidande kritik mot de vaga beskeden från ärkebiskopskandidaterna.

– Bara det att de får frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed och inte kan svara tydligt på den frågan, utan svävar på målet. I och med detta vänder sig Svenska kyrkan ifrån den världsvida kyrkan. När jag prästvigdes skulle en sådan fråga inte ens ställas, säger Eva Hamberg till Kyrkans Tidning.

Samtidigt meddelar Hamberg att hon nu lämnar Svenska kyrkan efter över 30 år som präst. Hon säger sig inte kunna ta ansvar för vad hon beskriver som en allt snabbare sekularisering och politisering av kyrkan. Hamberg menar också att det finns en utbredd intolerans inom kyrkan mot medlemmar som står för en mer traditionell kristendom, exempelvis kvinnoprästmotståndare och personer som inte godtar homosexuella vigslar.

Referens: http://www.friatider.se/muhammed-lika-bra-som-jesus-enligt-svenska-biskopar

Jag funderar också på att lämna svenska kyrkan p.g.a. att man avkristnar kyrkan och istället politiserar kyrkan till en vänsterradikal kyrka.. Jag undrar om dessa som har dessa synpunkter, vet något om Islam eller läst koranen?

I nedanstående länk finns flera verser ur koranen och även förklaring på ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar Islam. Inlägget innehåller även kritik mot moderaterna från moderat politiker, samt videos som berättar vad muslimska brödraskapet står för.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Förstår inte vissa präster i kyrkan att Islam är fiende till kristendom, varför bränner man kyrkor och dödar kristna annars?Se nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/23/muslimska-brodraskapet-plundrar-och-branner-kyrkor/

Fler och fler lämnar Islam och övergår till kristendom, nedan videos som visar detta m.m. i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/25/fler-och-fler-lamnar-islam-och-blir-kristna/

Lyssna på Richard Johnshofs fantastiskt bra anförande i riksdagen angående religionen islam, han är mycket kunnig och vet vad han pratar om.

Omfattande fusk inför kyrkovalet

12 september, 2013

Det har fuskats rejält på vallokalerna inför söndagens kyrkoval. Enligt en rad rapporter från hela landet har Sverigedemokraternas valsedlar systematiskt stulits eller ”försvunnit” från förtidsvalplatser.

P4 Malmöhus rapporterade under tisdagen att Sverigedemokraterna i Malmö har polisanmält att partiets valsedlar stulits från tre av de 16 vallokaler som används för förtidsröstning.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5641670

Efter att partiet levererat nya sedlar till en av lokalerna var de borta igen redan dagen efter.

Lokaltidningen VLT kunde samtidigt konstatera att 2000 SD-valsedlar som skickats till församlingsexpeditionen i Surahammar var ”mystiskt försvunna”.http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.2201158-sd-s-kyrkovalsedlar-mystiskt-forsvunna

I sociala medier och på SD-närstående Avpixlat finns en rad andra vittnesmål om misstänkt valfusk mot partiet, som satsar stort på att utöka sina mandat i kyrkomötet i årets val.

http://avpixlat.info/2013/09/03/omfattande-valfusk-mot-sd-redan-under-kyrkovalets-forsta-dag/

Kyrkovalet äger rum den 15 september. Förtidsröstning är inte längre möjlig.

Referens: http://www.friatider.se/omfattande-fusk-infor-kyrkovalet

Jag anser det är ynkligt att göra på detta sätt! Det hör inte hemma i en demokrati som Sverige, så gör man i länder där det existerar diktatorer.

Jag hoppas att många röstar på SD som är kritiska mot kyrkan som blivit mera politisk än kristen. Läs om konstigheter inom kyrkan nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/06/sd-tv-rosta-sverigedemokraterna-i-kyrkovalet/

Abba-Björn: Islam orsaken till eländet i Mellanöstern

12 september, 2013

picture1223717-500x333

Abba-grundaren Björn Ulvaeus gjorde under tisdagen starkt kontroversiella uttalanden i samband med en intervju med Wall Street Journal.http://blogs.wsj.com/speakeasy/2013/09/10/abba-founder-godlessness-makes-swedens-pop-music-great/

Bland annat pekade han ut islam som orsaken till problemen i Mellanöstern och riktade skarp kritik mot den svenska 68-vänstern

– Se på allt elände i Mellanöstern till exempel. Den gemensamma nämnaren för dessa länder är islam, och alldeles för få vågar kritisera islam som ideologi och vad islam gör med dessa länder, konstaterade Björn Ulvaeus i en intervju med den amerikanska tidningen.

Ulvaeus, som är medlem av Humanisterna, en förening som förespråkar icke-religiös humanism, påpekade att han ”förmodligen kommer få hård kritik” för att han uttalat sig på det sättet om islam.

Han tillade att han anser att anledningen till att svenskarna har varit framgångsrika är att vi ”vägrat att låta sociala konstruktioner som religion hålla oss tillbaka”.

I intervjun ger Abba-grundaren också en känga till 68-vänstern.

– För den svenska vänstern blev vi under 70-talet en symbol för Antikrist, berättar Ulvaeus och beskriver hur svenska vänsteraktivister anklagade Abba för att vara ”kommersiella och ytliga”.

Han menar dock att historien motbevisade kritiken.

– Det Abba gjorde har en bestående kvalitet som vänstermusikerna på 70-talet helt klart saknade, säger Björn Ulvaeus till Wall Street Journal.

Referens: http://www.friatider.se/abba-bjorn-islam-orsaken-till-elandet-i-mellanostern

Jag tror Björn Ulvaeus är den första person som vågat sig på att kritisera religionen Islam.
Hur mycket elände man ser på TV och läser om som sker i islamistiska länder så är det inte konstigt att Islamofobi uppstår.
Om detta vore en fredlig religion så är det ju konstigt att människor i tusentals flyr från muslimska länder där Islam är i majoritet. Man dödar ju varandra i Syrien t.ex. Så det är ju inget annat land som har angripit Syrien.

I nedanstående länk finns många videos om muslimska brödraskapet och även föedrag om islam, samt intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet i riksdagen, som ser upp till Al Quidas andlige ledare. Flera bra artiklar med i inlägget.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Jag blev väldigt upprörd då jag lyssnade och såg nedanstående video, där man lärt en liten flicka på 3 år att hata judar.

Ytterligare en video där en liten 3 årig flicka blir förhörd om Islam.

Lyssna på denna kvinan som är från Iran och berättar vad som hände när hon vägrade bära slöja.

Jag kan inte hålla med Björ Ulvaeus att religion inte är bra. En kärleksfull religion som förkunnar att man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad, som det står i Bibeln är bra.

Men jag anser att sv kyrkan har blivit förändrad och mera en politisk kyrka och mindre kristen. Att kyrkan anställer en Iman är ju lite märkligt. Och lite konstigt att en präst vill ersätta Gud med ordet Hen. SD kritiserar kyrkan, läs nedan och lyssna på Jimmy Åkesson.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/06/sd-tv-rosta-sverigedemokraterna-i-kyrkovalet/

Man pratar om rasism och främlingsfientlighet så fort någon har synpunkter på t.ex. flyktingpolitiken och religionen islam får man heller inte diskutera inte heller sveriges ekonomi då någon ifrågasätter om vi kan ta hit tusentals med flyktingar och som sedan skall vara tvingade leva på skattefria bidrag som skattebetalarna betalar, då det saknas arbete till dem som redan fått uppehållstillstånd.

Läs nedanstående om skattefria bidrag för invandrare och kostnader för flyktingpolitiken m.m. intressanta artiklar och videos.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Är det dags att börja säga hen om Gud? Galenskap inom kyrkan.

7 september, 2013

Gud liknas ibland vid en grånad tjänsteman i slips och kostym. Men vill vi ha det så? frågar prästen Helena Myrstener. Hon efterlyser en tydligare markering inom kyrkan bort från det manliga könstänkandet.

Finns det något slut i sikte på det ensidigt manliga språkbruket som norm för Gud? Hur länge ska vi behöva stå ut med detta? Nu erbjuds oss ett alternativ. Att säga hen istället. Nu kanske någon tar sig för pannan och förfasar sig över prästerskapets förfall. Eller blir förtjust ?! Ordet hen utesluter vare sig den manliga eller kvinnliga aspekten men pekar ändå utanför könstillhörighet. Är inte detta just vad Svenska kyrkan behöver för att vinna trovärdighet för vår bekännelse?

Min gissning är att många människor idag inte köper den traditionella manliga beskrivningen av Gud. Den ter sig alltför begränsad.

Det ser ut som om detta pronomen vinner mark just nu i Sverige. Hen förekommer inom nyskriven litteratur både för barn och vuxna. På en förskola i Skåne har man infört begreppet hen. På detta sätt slipper barnen en könskategorisering redan från början. Vi är nog många som har förfasats över att redan små barn känner till klädkoden för flickor och pojkar. Men skulle Svenska kyrkan också vara beredd att ta emot ordet hen? Kan det vara dags att våga något nytt som hänvisar till en Gud utanför de gränser som kön sätter? Syftet skulle inte vara att utradera t.ex. Jesu tilltal till Gud som fadern utan istället bana väg för ett gudsbegrepp som jag i första hand ser som en relation. Låta Gud vara Gud helt enkelt. Gränslös och beredd att befria även oss som kan tyngas av de olika föreställningar som finns av hur män eller kvinnor ska vara. Då tror jag att vi kan våga vara människor först och främst och inte hon eller han.

I flera år har det förekommit diskussioner kring föreställningen om Gud som hankön. Det är mycket som har förändrats och ändå inte. Vi håller fast vid det patriarkala tänkandet eftersom det verkar skapa trygghet och stabilitet. I värsta fall blir Gud likt en grånad tjänsteman i kostym och slips. När vi ser en sådan vet vi att det är ordning och reda och pengar på fredag. Men vill vi ha det så?

Vårt svenska språkråd har också ändrat sina rekommendationer och ger nu böjningsformer för hen. Jag kan själv våndas över alla gånger jag valt att göra Gud till en han. För att jag inte vågat gå en annan väg och lika självklart be till Gud som kvinna och mamma. Självklart ser jag styrkan i att använda andra bilder för Gud. Det är den väg jag gått istället. Men det skulle behövas en tydligare markering inom kyrkan bort från det manliga könstänkandet.

Det finns i nyskrivna psalmer och böner. Det är positivt och bra. Men tar man samtidigt inte i hela problemkomplexet kring det invanda och inlärda gudsbegreppet så har man ändå bara sopat problemet under mattan. Och Gud fortsätter att vara en man i våra föreställningar. Förhoppningsvis utan slips och kostym.

Helena Myrstener

Präst i Limhamns församling

Läs ovanstående i länken nedan.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/ar-det-dags-att-borja-saga-hen-om-gud?page=1#edit-field-approve-post-rules

Gå in på nedanstående länk och läs om mera tokigheter inom kyrkan..SD är kritisk till kyrkan för den har blivit mer politisk än kristen..Att anställa en Iman är ju som att anställa en fiende till kristendomen.

Svenska kyrkan verkar som ha blivit en helt annan kyrka.

Präst i Svenska kyrkan: ”Gör Eid al-fitr till svensk helgdag”

Läs vidare om detta i nedanstående inlägg.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/08/10/prast-i-svenska-kyrkan-gor-eid-al-fitr-till-svensk-helgdag/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/09/06/sd-tv-rosta-sverigedemokraterna-i-kyrkovalet/


%d bloggare gillar detta: