Archive for the ‘Tortyr’ category

Tingsrätten: Inte våldtäkt att stoppa in vinflaska i underlivet på en tjej!

17 maj, 2013

Umeå tingsrätt valde igår att ogilla åtalet mot tre 18-åriga invandrare som stod åtalade för att ha gruppvåldtagit en ung kvinna. Enligt domen förde de tre männen bland annat in en vinflaska i hennes underliv.

Den unga kvinnan började blöda ur underlivet när vinflaskan fördes in och tingsrätten skriver i sin dom att den kille som förde in vinflaskan agerade på ett ”utomordentligt omdömeslöst sätt”. Tingsrätten menar att han innan han gjorde det borde ha ”förvissat sig om att den var i sådant skick att den inte kunde förorsaka A skador”.

Tingsrätten tror däremot inte på kvinnans berättelse om att hon inte ville få en vinflaska instoppad i sitt underliv. Att hon höll ihop benen anser tingsrätten kan ha tolkats som ”blygsel eller inledande tvekan”.

Att hon direkt efter övergreppet berättade för en kompis att hon blivit våldtagen anser tingsrätten inte heller har någon betydelse. Därför ogillas åtalet och tingsrätten väljer att fria de tre unga männen.

Källa: Fria tiders artikel

http://www.friatider.se/tingsratten-inte-valdtakt-att-stoppa-in-vinflaska-i-underlivet-pa-en-tjej

Läs också Avpixlats artikel med video där domaren försvarar frikännandet trots kritik, samt länk till domstolsbedömanden.

http://avpixlat.info/2013/05/17/den-friande-gruppvaldtakten-domaren-forsvarar-beslutet-efter-kritiken/

Jag börjar undra om de som satt i tingsrätten och friade dessa killar är själva från samma land som de som gjorde detta och därför inte förstår att en kvinna absolut inte skulle vilja att någon stoppade upp en vinflaska i underlivet vare sig den är hel eller trasig… detta anser jag var ren tortyr och avsett att skada och förnedra kvinnan…FRUKTANSVÄRT ATT DE BLEV FRIKÄNDA! MÅSTE ÖVERKLAGAS!

Varför är män som kommer hit ofta förekommande i våldtäkter och misshandel.?? Deras kvinnosyn verkar riktigt dålig.

Nedan kan ni läsa BRÅS egen statistik angående våldtäkter, gammal, men är säkerligen lika aktuell nu då man kan nästan dagligen läsa om våldtäkter och misshandel, dessutom har ju det kommit många fler män med utländsk bakgrund till sverige.

I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

Varför anses det som rasistiskt eller hets mot folkgrupp att berätta sanningen?

varför skydda grova våldtäktsmän som har utländsk härkomst. mer än någon annan våldtäktsman??

ENLIGT NY STATISTIK FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 2010
ANMÄLDES 17.167 SEXUALBROTT I SVERIGE.

Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott. I knappt en tredjedel av de polisanmälda fallen, är den som har utsatts för våldtäkt under 15 år.

http://www.expressen.se/nyheter/1.2433195/sexoffer-kranks-i-rattsprocesser

VEM TÄNKER PÅ DESSA UTSATTA KVINNOR SOM I MÅNGA FALL FÅR PSYKISKA MEN FÖR LIVET EFTER EN VÅLDTÄKT OCH SOM FÅR EN NEGATIV INSTÄLLNING TILL MÄN EFTER EN VÅLDTÄKT OCH NÄR DE SEDAN INTE BLIR TRODDA I EN RÄTTEGÅNG SÅ BLIR DET JU ÄNNU VÄRRE LIDANDE FÖR KVINNAN. EN KVINNA UTSÄTTER SIG INTE FÖR DENNA PRESS SOM EN RÄTTEGÅNG INNEBÄR OM HON INTE UPPLEVT NÅGOT FRUKTANSVÄRT I ÖVERGREPPET.. OM DET ÄR SOM I DENNA RÄTTEGÅNG SÅ FÅR DET JU EN EFFEKT ATT KVINNOR INTE VÅGAR POLISANMÄLA VÅLDTÄKTER OCH VÅLDTÄKTSMÄNNEN KAN I LUGN OCH RO FORTSÄTTA MED DESSA FRUKTANSVÄRDA VÅLDTÄKTER OCH ÖVERGREPP.

DET VERKAR SOM MAN TAR MER HÄNSYN TILL GÄRNINGSMÄNNEN SPECIELLT OM DE ÄR FRÅN ETT ANNAT LAND ÄN OFFREN. SKRÄMMANDE!

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

54-årig somalisk taxichaufför åtalas för en misstänkt våldtäkt den 24 januari i år.

Enligt stämningsansökan passade taxichauffören på att våldta en kvinnlig passagerare som beställt färdtjänst från kyrkan hem till sin bostad. Istället för att köra hem kvinnan körde han ut med henne i ett industriområde där han våldförde sig på henne. Enligt åklagaren har kvinnan befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd samt i beroendeställning till honom”.

Taxichauffören förnekar brott, men åklagaren har ett gott bevisläge då kriminaltekniker bland annat lyckats säkra DNA-rester från kvinnans slida under naglarna på mannens vänstra hand. Taxichauffören är svensk medborgare och kan därför inte utvisas ur landet.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/taxichauffor-atalas-for-valdtakt

Nu är det ju inte första gången som våldtäkter sker i taxi och även färdtjänst, kvinnor kan inte känna sig säkra när de tar taxi hem och inte heller inom färdtjänst..detta måste göras något åt..Varför inte kontrollera om de som kör taxi har varit anmälda för våldtäkter eller annat brottsligt tidigare och förhindra dem att få köra taxi eller färdtjänst..Våltäkter sker ju mitt på dagen och kvinnor kan ju inte känna sig säkra någon gång egentligen..har blivit hemskt i sverige.. så här har det inte varit tidigare.

Nedanstående video tar upp detta med våldtäkter utomhus och hur Norge ser på våldtäkter, i sverige verkar det somman mörklägger mycket om dessa våldtäkter.

Se nedanstående video som handlar om Uppdrag granskning med Janne Josefsson angående taxichaufförer som får köra taxi trots att de tidigare varit dömda för våldtäkter.

Även nedanstående video är från Uppdrag granskning angående våldtäkter i taxi.

Storbritannien i chock – Pedofiler torterade och våldtog barn

16 maj, 2013

picture542938-240x151

– Våldtog och torterade under åtta års tid
– 22 barn befaras ha utsatts av männen
– Yngsta utsatta flickan var 11 år gammal
– Myndigheterna får kritik för passivitet
– Polisen hyllar flickorna som hjältar

Storbritannien.Sju män dömdes i tisdags för sexuella övergrepp mot barn i ett medialt uppmärksammat mål. Övergreppen ska ha pågått i Oxford utanför London, från 2004 fram till förra året när hela härvan började nystas upp. Fallet har fått enorm medial uppmärksamhet och har de senaste dagarna toppat löpsedlarna i Europa.

Sammanlagt fälldes de sju männen på 59 åtalspunkter som omfattar bland annat våldtäkt mot barn under 13 år, människohandel och barnprostitution. Totalt befaras uppemot 22 barn ha utnyttjats av männen varav sex vittnade under rättegången. Den yngsta flicka som utsattes för sexuella övergrepp var bara elva år gammal.

– Flickorna har genomlidit ett helvete och för dem att komma till rättegången och vittna är ingenting annat än otroligt. Den styrka och den beslutsamhet de har visat prov på har varit inspirerande, sa polisutredaren Simon Morton i ett uttalande i tisdags.

– Dessa domar är resultatet av sex otroligt modiga unga kvinnor som gett vittnesmål under en lång och komplicerad rättegång. De har alla visat stor karaktärsstyrka när de ägnat upp till sex dagar för att vittna om och avslöja sina fruktansvärda upplevelser. Jag skulle vilja prisa deras kurage och mod och jag har tackat var och en av dessa unga kvinnor personligen. Utan deras vittnesmål hade fällande domar mot dessa förövare varit väldigt svårt, fyllde Mortons kollega Sara Thornton i.

Fallet har chockat Storbritannien och beskrivs som den mest ”obehagliga och svåra utredning” som polisen i Oxford någonsin ställts inför.

”Det involverar ofredande, våldtäkt och tortyr av mycket unga flickor, i en stor skala. Tursamt nog inkluderar fallet inte mord”, uppger polisen.

Polisen skriver även om hur de unga flickornas vittnesmål var så upprivande att både jurymedlemmar och härdade journalister brast ut i gråt under rättegången.

Fallet har dessutom inneburit att stark kritik riktats mot myndigheterna för att ingen ingrep tidigare. Till och med polisen valde att ta bladet från munnen i ett officiellt uttalande där man riktade skarp kritik mot skolor och sociala myndigheter för att ingen satt stopp för övergreppen tidigare.

”Ingen organisation kommer ur det här på ett bra sätt”, skriver polisen i sin ovanligt skarpa kritik mot myndigheterna.

”Först och främst skolan. Vissa av dessa barn var ofta frånvarande från skolan. Vem rapporterades det till och vilka åtgärder vidtogs? Ingen inom utbildningsväsendet tycks ha vaknat till och sett vad som var i görningen”, konstaterar polisen krasst.

”Sedan UM. Vissa av dessa flickor gick till ungdomsmottagningen. Märkte ingen hur unga de var? Var den lätta ursäkten om patienthemlighet viktigare än sunt förnuft? Varför gjordes inget?”, fortsätter polisen innan man riktar kritik mot de sociala myndigheterna.

”De flesta av dessa barn var föremål för socialtjänstens tillsyn. De blev uppenbarligen inte tillräckligt väl tillsedda. Dessa flickor försvann hela tiden, i ett fall försvann en flicka ett ansenligt antal gånger. Systemet tittade åt andra hållet medan dessa unga flickor utnyttjades och utsattes för övergrepp. Vi har ett regelverk i vilket dessa små barns mänskliga rättigheter anses viktigare än att skydda barnen.”

Polisen riktar även kritik mot sig själva.

”Detta borde ha tagits upp tidigare. Indikationerna fanns där. Polisen försökte vid flera tillfällen få dessa fall till domstol men utan större framgång. Det vi lärt oss från detta fall är hur viktigt det är att samla in bevis, och jag hoppas att denna kunskap nu ska sprida sig inom poliskåren i Storbritannien”.

Här är de dömda männen i bild, läs i Fria tiders artikel angående detta fruktansvärda.

http://www.friatider.se/storbritannien-i-chock-pedofiler-torterade-och-valdtog-smabarn

LÄS ÄVEN NEDANSTÅENDE ARTIKEL DÄR BILDER PÅ VÅLDTÄKTSMÄN FINNS.

http://www.friatider.se/muslimskt-valdtaktsgang-fortsatter-att-chocka-storbritannien

Hur kan män bära sig åt på detta sätt mot barn..men i många muslimska länder är ju barnäktenskap vanligt, vilket också är hemskt att
gifta boort 9 åriga flickor till äldre män..kvinnosynen är ju något helt annat i dessa länder.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.


%d bloggare gillar detta: