Archive for the ‘Turkiska män’ category

Turkisk toppolitiker: ”Förinta alla ateister”

24 maj, 2013

En högt uppsatt företrädare för Turkiets islamistiska regeringsparti har skapat uppseende efter uttalande på Twitter. Turkiet, som svenska politiker vill se som EU-medlem, har redan dömt ut flera fängelsestraff för ”hädelse” mot islam.

Det är Mahmut Macit, högt uppsatt företrädare för det islamistiska regeringspartiet i huvudstaden Ankara som twittrat om ”förintandet av ateister” som ett inlägg i den pågående debatten om yttrandefrihet kontra religion. Han menar att det inte kan ses som en demokratisk rättighet att ”förolämpa” islam, rapporterar turkiska hurrietdailynews.com.

”Mitt blod kokar när ryggradslösa psykopater som låtsas vara ateister svär åt min religion. Dessa människor, som redan våldtagits, ska förintas”, lyder Mahmut Macits kontroversiella tweet.

Inlägget beskrivs som en del i ett pågående kulturkrig i Turkiet där de muslimska krafterna i regeringsställning är på offensiven. Nyligen dömdes den kände turkarmeniske lingvisten och skribenten Sevan Nişanyan till 13 månaders fängelse för ”hädelse” i en bloggkommentar.

En annan representant för regerande Rättvise- och Utvecklingspartiet, Özcan Ulupinar har tidigare uttalat att ”inget gott kan komma från en turkisk ungdom som är ateist”, medan en sociolog beskrivit ateism som en form av autism beroende på hjärnskada.

Så sent som i mars i år skrev Sverige och Turkiet under ett avtal under president Abdullah Güls statsbesök, där ländernas samsyn om ett turkiskt EU-medlemskap stadfästes:

– Vi har skrivit under ett strategiskt partnerskap, som identifierar gemensamma intressen för djupare samarbete. Sverige stöder starkt ett turkiskt medlemskap i EU, sa Fredrik Reinfeldt då.

KÄLLA: Fria Tiders artikel

http://www.friatider.se/turkisk-toppolitiker-forinta-alla-ateister

Jag undrar om moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet har samma åsikter som denne man..?
Läs nedan och lyssna på intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet, han har minst sagt kontroversiella åsikter.
En moderat politiker i vallentuna kritiserar sitt eget parti p.g.a. denne mannen..

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Läste en artikel om Turkiska män.

Läs nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/21/turkiska-man-foresprakar-kvinnomisshandel/

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)

Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

Nedan lite information om muslimska brödraskapet, som även förknippas med muslimska förbundet tydligen.

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Turkiska män förespråkar kvinnomisshandel

21 april, 2013

WaberiNästan två av tre turkiska män tycker att det är bra att slå sin fru visar chockerande statistik.

Det är en ny undersökning utförd av Kirikkale universitet och organisationen ”Glada barn” visar att turkiska män tycker att det är självklart att våld mot fruar är ”fullkomligt normalt, nyttigt och praktiskt”, skriver den tyska kvalitetstidningen Die Welt.

http://www.welt.de/vermischtes/article115427763/Mehrheit-der-Tuerken-ist-fuer-Gewalt-gegen-Frauen.html

Av de 3500 tillfrågade turkiska männen i studien så svarade 28 procent att våld mot fruar är mycket viktigt. Detta för att disciplinera dem. 34 procent ansåg sig vara moderata och tyckte att våld mot sin fru är nödvändigt ibland.

Totalt är 62 procent eller nära två av tre män i Turkiet positiva till kvinnomisshandel.

Studien tog också reda på hur våldet rättfärdigas. En av sex, eller 18 procent ansåg att mannen är husets härskare och att våld kan användas fritt när det är nödvändigt. 31 procent ville bara slå om det fanns en bra anledning till detta. 38 procent höll med om att upprätthållandet av heder, anständighet och disciplin rättfärdigar våld.

Enligt turkisk brottstatistik ökar våld i hemmet trots att en lag mot familjevåld infördes för ett år sedan. Även antalet sexualbrott har ökarn. I till exempel staden Konya i Anatolien har sexbrotten ökat med 400 procent de senaste 10 åren. För ett par veckor sedan gruppvåldtogs en 12-årig flicka av 26 män, och alla släpptes fria av domstolen.

KÄLLA: Nedanstående artikel i Fria Tider.

http://www.friatider.se/turkiska-man-foresprakar-kvinnomisshandel

Jag undrar om EU anser att Turkiet är lämpligt att ha med i EU med sådana här åsikter bland män i Turkiet,, detta är ju kvinnoförtryck och hör inte till ett land där mänskliga rättigheter finns.

Läs nedan om moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som tydligen lever sitt liv enligt koranen. I inlägget finns verser ur koranen m.m. intressant läsning och intervju med honom. En moderat politiker anser att Waberi måste tas bort från moderaterna.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

Kvinnans roll i koranen, nedan några verser ur koranen.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)

Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen.
(Surah 2:282; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)

Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.
(Surah 4:34; fördjupning)

TROENDE! Gå inte till bön1 om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, utan vänta till dess ni vet vad ni säger. Gör det inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.
(Surah 4:43; fördjupning)

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 33:59; fördjupning)

Jag undrar om politiker känner till att det är tillåtet för en muslim att ljuga, bara det gagnar islam. Politiker borde läsa koranen och ta reda på hur muslimer tänker. Samt ta reda på så mycket fakta som möjligt om islam och se skillnaden mellan kristendom och islam.

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm


%d bloggare gillar detta: