Archive for the ‘Vänsterpartiet’ category

Varför ljuger vänstern om SD?

4 december, 2014

sd-20

Jag tycker det är beklämmande att lyssna på alla lögner om SD som Löfven och övriga i nuvarande regering håller på med, samt nu även Jonas Sjöstedt V.

Man påstår att SD vill försämra för pensionärer och arbetslösa m.m. De kan inte ha besvärat sig med att läsa SD:s olika punkter inom deras politik från A-Ö.

Hänvisar till denna länk.

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/

Om A-kassa, läs nedan.

Sett ur såväl rättviseperspektiv som matchningsperspektiv menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Partiet förordar en höjning av a-kassettaket till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka arbeten i hela landet. Initialt, under en period om 100 dagar, bör man kunna söka arbeten endast i hemregionen och inte tvingas flytta för att säkra sin inkomst.

Inte heller bör den arbetslöse få sin rätt till a-kassa inskränkt för att denne tar en deltidsanställning. Deltidsarbete är ofta en språngbräda till en heltidsanställning och det är därför olyckligt att dagens regler avskräcker människor från att söka deltidsarbeten. Vi vill också reformera a-kassan och göra den statlig, samt kostnadsfri, för att säkerställa tillgängligheten för alla arbetslösa människor.

Om förbättringar för pensionärer läs nedan.

Partiet för en värdig ålderdom
Respekt för erfarenhet och sänkt pensionsskatt

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom hela landet.

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

Referens:https://sverigedemokraterna.se/var-politik/aldrepolitik/

Om människor lyssnar bara på S och MP, samt V och inte tar reda på fakta om Sverigedemokraternas politik så förstår man ju att de blir upprörda, då rena lögner om SD framställs och som är mycket fult gjort.

Stefan Löfven har pratat om sina utsträckta händer, men den enda utsträckta hand jag sett är mot Annie Lööf i en debatt.

16880004-3WjUr

Özz Nûjen ville stjäla Åkessons publik – betald av Socialdemokraterna

3 juli, 2014

Sossarnas förslag, höj skatterna!

ALMEDALEN I en debattartikel hos Nyheter24 uppmanar komikern Özz Nûjen folk att lyssna på honom istället för Åkesson i Visby den första juli. Vad Nyheter24 inte berättar är att Özz Nûjens Almedalstal är betalt av Socialdemokraterna.

I en debattartikel publicerad hos Nyheter24 listar Özz Nûjen sju anledningar till varför han tycker att man ska lyssna på honom istället för på Jimmie Åkessons tal i Almedalen. Vad han däremot inte talar om är att Socialdemokraterna indirekt är med och betalar arrangemanget med syfte att stjäla publik från Sverigedemokraternas partiledare.

Socialdemokraterna använder skattepengar

Det finansiella stödet till Özz Nûjens föreställning kommer bland annat från skattebetalarna i Västerbotten.

– Att vi går in som enda region med stöd till Özz Nûjens föreställning i Almedalen är för att vi värnar om mångfald och jämlikhet. Det är frågor som vi tycker han är en bra representant för. Det känns helt rätt att få visa detta under Almedalsveckan under ett offentligt arrangemang öppet för alla, säger Nina Björby, (S), kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Utöver Region Västerbotten finns även fler organisationer som sponsrar Nûjen. Bland dem hittar vi bland annat Landsorganisationen i Sverige, LO, med starka kopplingar till Socialdemokraterna. Även fackförbundet IF Metall, där Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tidigare varit ordförande, är med och sponsrar.

I listan av sponsorer finns fler fackförbund inom LO. Utöver organisationer med direkta kopplingar till Socialdemokraterna finns även Röda Korset och ett antal fristående fackförbund.

Referens: http://nyheteridag.se/ozz-nujen-vill-stjala-akessons-publik-betald-av-socialdemokraterna/

Nu lyckades inte Socialdemokraterna eller Özz Nûjen stjäla Jimmie Åkessons publik som applåderade Jimmies tal som var enastående bra. Lyssna nedan.

Till och med så applåderade vänsterpartisten Dror Feiler Jimmmie under hans tal i Almedalen.
Läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/07/03/dror-feiler-appladerade-jimmie-akesson/

Vänsterpartiet vill legalisera hiv-spridning

4 augusti, 2013

pride_linde_720

”Det duger inte att sola sig i glansen från prideparaden en gång om året” utan hbtq-personernas rättigheter måste stärkas – och informationsplikten därför slopas skriver Hans Linde, riksdagsledamot och talesman i hbtq-frågor i Vänsterpartiet.
http://debatt.svt.se/2013/08/03/det-racker-inte-att-fjadra-sig-i-prideparaden-politiker/

Lagstiftingen mot hiv-spridning härrör från ”80-talets aids-skräck” och ”moralpanik”, menar Linde.

”Vi behöver i grunden reformera svensk HIV-politik. Smittskyddslagstiftningen behöver reformeras och informationsplikten skrotas”, skriver han på SVT Debatt och utlovar att Vänsterpartiet kommer att ”gå före i arbetet för hbtq-personers rättigheter”.

Utöver legaliseringen av spridning av hiv föreslår V-toppen att Sverige bör införa möjligheten till månggifte samt att barn ska kunna ha mer än en vårdnadshavare.

Källa: Fria Tiders artikel: http://www.friatider.se/vansterpartiet-vill-legalisera-hiv-spridning

Läs också:
Vänsterpartiets Hans Linde i samtal med USA
http://www.friatider.se/vansterpartiets-samtal-med-usa-invandringen-hotar-arbetares-rattigheter

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte försöka förhindra HIV spridning, anser att alla som kommer hit som asylsökanden skulle HIV testas obligatoriskt.. Varför skulle en människa inte vilja testa sig?? Är det bättre att de kanske bär på smitta och smittar ned flera innan de själva blir mycket sjuka i denna allvarliga sjukdom.

Vem vill ha månggifte?? Undrar om det finns någon radikal islamist i Vänsterpartiet eftersom man vill införa detta..?
Eller är det röster från alla muslimer som Vänsterpartiet vill åt, enligt experter kommer vi ju om några år att vara i minoritet i sverige.

Vänster kravet: Censurera utländsk bakgrund i statistiken

22 juli, 2013

Utländsk bakgrund bör censureras i till exempel bidrags- och kriminalstatistik, enligt ett förslag från två högprofilerade vänsterakademiker. Nu kräver de att Sverige utplånar uppgifter om nationell bakgrund ur den offentliga statistiken.

Bakom förslaget, som skulle innebära att all statistik kring hur invandrarbakgrund påverkar brotts- och bidragsbenägenhet mörkläggs, står statsvetarna Maria Demker och Andreas Johansson Heinö.

Duon menar att ”kollektiva identiteter” och ”så kallad etnicitet” helt enkelt inte ska registreras. Det skriver de själva på DN Debatt idag.
http://www.dn.se/debatt/slopa-kollektiva-identiteter-i-den-officiella-statistiken/

”Förlegad syn”
”Alternativet, som vi starkt förespråkar, är att vi bestämmer oss för att svensk politik ska baseras på en statistik som helt bortser från kollektiva identiteter och lämnar inkludering i den etniska/religiösa/kulturella sfären till individens eget val, bortom det offentligas horisont”, skriver statsvetarna.

Begreppet utländsk bakgrund bygger på en ”förlegad syn på svenskhet”, menar de.

”Ju förr vi svenskar, oavsett våra föräldrars födelseland, befrias från denna av myndigheter påklistrade gruppidentitet, desto bättre”, avslutar den vänsterliberala duon.

”Sila nyspråket”
Någon som inte håller med om att alla bör kallas för svenskar är Malin Siwe på Expressen, som under rubriken ”Sila nyspråket” går till starkt motangrepp mot den moderna terminologin.

”Man kan tänka sig två förklaringar till detta befängda nyspråk. Den ena är göticistiskt storhetsvansinne på steroider; att talaren anser att alla 7,1 miljarder människor på vår jord egentligen är svenskar – fast bara en minimal bråkdel förstått sin sanna natur och tagit sig hit”, skriver hon på Expressens ledarsida.
http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/malin-siwe-sila-nyspraket/

Relaterat:

http://www.friatider.se/ursakta-roran-svenskheten-under-ombyggnad

Källa: Fria Tider.

http://www.friatider.se/statsvetare-stryk-utlandsk-bakgrund-i-statistiken

Jag tycker att Sverige håller på att bli ett land utan demokrati, yttrandefriheten är borta och allt skall mörkläggas som har samband med invandringen..En man skall inte heta han och en kvinna skall inte heta hon…utan det blir HEN… enligt vissa vänstermänniskor…Det är så löjligt allt detta så jag undrar vart sverige är på väg…Allt svenskt skall tydligen förbjudas och det skall inte vara någon skillnad i kulturer utan vi skall rätta oss efter andra kulturer men slopa vår egen kultur och traditioner.. I ett sådant land tycker jag inte det är trevligt att leva i…

Andra får väl ha sina seder och kulturer och religioner,, men vi måste få vår kultur och våra traditioner och religion bevarade som de är och inte ändra på detta..i så fall så försvinner ju sverige.

Vad är det för fel att visa statistik över brottslighet.. det är väl viktigt att se hur skillnaderna är och så försöka göra något åt dessa som är överrepresenterade när det gäller brott och våldtäkter, misshandel mord m.m.

Enligt Brå:s rapport kan man läsa bl.a.

DE SOM ÄR FÖDDA UTOMLANDS ÄR OFTARE REGISTRERADE

FÖR BROTT ÄN SVENSKFÖDDA PERSONER

De allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som ärfödda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört meddem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och enhalv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för
brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” ärsåledes 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder ärrisken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnasbarn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

HÖGRE ÖVERRISKER FÖR VISSA BROTT ÄN ANDRA

Bryter man ner materialet på olika brottstyper är andelen misstänkta i varje grupp avsevärt lägre. Andelen utrikes födda som är misstänkta för ett tillgreppsbrott

(BrB kapitel 8) eller ett brott mot person (BrB kapitel 3), där

misshandelsbrotten ingår, ligger på drygt fyra procent för respektive brottstyp under den femåriga observationsperioden. För övriga typer av brott är andelen av de utrikes födda i populationen lägre.

Man kan samtidigt konstatera att de utrikes föddas överrisk att vara registrerade för brott är högre för vissa brott än för andra.

Det är till exempel fyra gånger vanligare att de allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund.

Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls,varierade mellan 88 och 95 procent.

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar.

Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie,

nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnas barn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

Läs mera i nedanstående länk från Brå.

Källa: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1311776209675/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

I nedanstående inlägg finns rapport från BRÅ angående överrepresentation i brottskategorin våldtäkter, samt video från Norge där polisen berättar att invandrare är överrepresenterade när det gäller våldtäkter..m.m. intressant läsning.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/23/ensamkommande-flyktingbarn-atalas-for-gruppvaldtakt-infor-publik/

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/27/gruppvaldtakten-i-markaryd-har-ar-det-tydliga-signalementet-som-polisen-morkar/

Lyssna på Richard Johnshofs mycket bra anförande i riksdagen engående sexualbrott.

Jag anser att det inte längre råder demokrati i sverige eller yttrandefrihet, då media är politiskt styrda, både SVT och SR samt vanliga tidningar. Enda sättet att få reda på sanningen är att gå in på Fria Tider och Avpixlat.

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

Invandrare inbjudna av V greps för gruppvåldtäkt under Almedalsveckan

8 juli, 2013

Varför mörklägger media mycket som händer i sverige, man måste tydligen läsa andra nyhetssejter för att få reda på sanningen.
Jag förstår inte varför man skyddar män i media som har utländsk bakgrund, men inte svenskar.

Nedanstående länk finns uppgifter som jag inte sett i någon tidning.

http://www.exponerat.info/invandrare-inbjudna-av-v-greps-for-gruppvaldtakt-under-almedalsveckan/

Läs boken ”INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING” som journalisten Gunnar Sandelin, som arbetat som socionom samt Karl-Olov Arnstberg skrivit. Se nedanstående länk som visar fakta om boken som alla borde läsa.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9198004220

DN-journalist erkänner att de ljugit om kravallerna t.ex. i Husby..läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/24/dn-journalist-darfor-ljuger-vi-om-invandrarkravallerna/

Aftonbladet intervjuade några ungdomar efter kravallerna i Husby..lyssna på vad en ung invandrarkille sa.

Läs om den somaliska kvinnliga journalisten som arbetade i sverige och som tröttnade på journalistiken i sverge för att hon inte fick berätta sanningar, för att det var känsligt och att det kunde ge SD fler röster, detta sa hon själv på TV..Hon hade behövts i sverige som journalist…beundrar modiga kvinnor som vågar säga vad de tycker utan att krypa inför PK.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/05/22/journalisten-amun-abdullahi-jag-trodde-pa-journalistiken/

Kloka ord från David Lång SD i debatt i riksdagen.

24 april, 2013

fartyget<

David Lång (SD) har tidigare gjort bejublade anföranden i riksdagen, och idag var det dags igen då han inte skrädde orden under debatten om migration och asylpolitik tillsammans med bland annat extremister som Maria Ferm (MP) och Christina Höj Larsen (V).

Källa: Avpixlats artikel

http://avpixlat.info/2013/04/24/ord-och-inga-visor-fran-lang/

Jag hoppas alla lyssnar på denna video i artikeln och lyssnar noga på vad SD David Lång säger och hur verklighetsfrämmande talen är från övriga som tydligen menar att vi skattebetalande svenskar skall vara med och betala skattefria bidrag för alla dessa som kommer hit samt för illegala flyktingar som nu skall få exakt tillgång till samma sjukvård som skattebetalande svenskar, men till ett reducerat pris som man kan säga är direkt gratis…medan pensionärer i många fall inte har råd till mediciner och läkarvård och dyr tandvård.

Man belönar illegala flyktingar med förmåner som ingen annan svensk har tillgång till…dessa flyktingar är ju dessutom illegala och därmed brottslingar och de som gömmer dessa är ju egentligen medbrottslingar…det har noga utretts om de har rätt till asyl.

Läs nedanstående inlägg angående dessa nya förmåner illegala flyktingar kommer att få.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/19/den-1-juli-trader-den-nya-vansinniga-vardlagen-for-illegala-i-kraft/

Jag hoppas även ni går in på nedanstående länk där ni kan läsa fakta på generösa skattefria bidrag för invandrare som inte media redovisr och inte heller politiker..varför skall invandrare slippa betala skatt? statistik, samt intressanta artikellänkar och videos finnns i länken.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

LYSSNA PÅ JIMMIE ÅKESSONS LYSANDE TAL OM ILLEGALA FLYKTINGAR BLAND ANNAT.

Nedan en video där filosofie dr. i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättade om kostnader.

I nedanstående artikel i Svenska dagbladet finns uppgifter på kostnader för invandringen, men dessa siffror har säkerligen ökat sedan denna uträkning gjordes då sverige har väldigt många fler asylsökanden och invandrare nu.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd

Jag hoppas ni tittar på nedanstående filmer som visar vad en moderat, kristdemokrat och socialdemokrat säger när de tror att kameran inte är på, och säger något helt annat när dolda kameran är på. Egentligen så vill de samtliga minska på nuvarande mängder med flyktingar som Sverige tar emot.

Åsikterna har säkerligen inte förändrats då mängden invandrare ökat enormt sedan dessa intervjuer gjordes.

Se på filmerna i nedanstående videolänkar.

Egentligen så har dessa politiker som intervjuades med dold kamera ungefär samma åsikter som SD nämligen att vilja minska antalet motagna flyktingar, men de säger ju något helt annat när de visste att kameran var på. Så drastigt uttalande som moderaten i filmen ovan har jag aldrig hört SD uttala sig om invandrare.

Gå in på nedanstående videolänk och lyssna på vad Jan Guilou säger om SD.

Nedan statistik över antalet mottagna ensamkommande 2011

Belgien: 860
Danmark: 284
Finland: 153
Frankrike: 596
Tyskland: 667
Irland: 26
Nederländerna: 484
Norge: 858
Sverige: 2 657
Schweiz: 313
Storbritannien: 1 277

(källa: migrationsverket)

Lyssna på en intervju med Gert Wilders i NEWSMAX.TV

V-förslag: Gör Malmö till fristad för illegala invandrare

26 mars, 2013

Jag är inte sjuk jag är bara svensk

Vänsterpartiet tycker att Malmö ska bli en samlingsplats för illegala invandrare och föreslår därför att kommuninvånarna ska gå ihop och gömma illegala invandrare.

– Det går att påverka på det kommunala planet, det har vi visat. Men nu är det dags att ta ytterligare steg. Jag vill uppmana alla människor och alla aktörer i Malmö att ställa upp för solidariteten och bidra till att göra Malmö till Sveriges första fristad för papperslösa, säger Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet Malmö, i ett pressmeddelande.

http://news.cision.com/se/vansterpartiet-malmo/r/vansterpartiet-malmo–gor-malmo-till-en-fristad-for-papperslosa-,c9390990

Runt hälften av Malmö kommuns invånare är inte etniska svenskar.

Källa: nedanstående artikel.

http://www.friatider.se/v-forslag-gor-malmo-till-fristad-for-illegala-invandrare

Nedan kan ni läsa om skattefria bidrag för invandrare, samt lyssna på intervju med moderaternas radikala islamist i försvarsutskottet, videos med hycklande politiker som säger något annat om invandringen när de tror att de inte är filmade, intressanta artiklar m.m. flera videos i nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

I England har man blivit betydligt hårdare i regler för invandringen, men de har ju också enormt många invandrare i landet, lyssna på videoreportaget från CNN London där islamister säger rakt ut att de tänker ta över england, se nedanstående länk.

https://ladycobra.wordpress.com/2013/03/25/storbritannien-planerar-varldens-hardaste-invandringslagar/


%d bloggare gillar detta: